DM2579 Medieproduktion 7,5 hp

Media Production

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
  Informations- och kommunikationsteknik
  Informationsteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 mep19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (1,5 hp), P2 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  50265

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Sandra Pauletto <pauletto@kth.se>

 • Målgrupp

  Obligatorisk för TMMTM

 • Del av program

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter kursen ska studenterna kunna:

 • övergripande beskriva medieindustrin
 • planera, spela in och redigera en videoproduktion
 • använda program för bildbehandling och layout
 • beskriva utveckling och aktuella trender inom musikindustrin och musikdistribution
 • framställa webbsidor med html-kodning och css
 • förstå principen för framställning av servergenererat innehåll
 • beskriva internets struktur
 • förstå och tillämpa principen för sökmotorers optimering och sidrangordning
 • redogöra för mediekonvergens, web.2.0, sociala medier och molnet
 • använda och förstå metadata och den semantiska webben för att kommunivera med aktörer inom mediaindustrin
 • redogöra för likheter och skillnader mellan olika former av medieproduktion
 • beskriva maktstrukturer och genusordningen i mediebranschen

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Produktionsprocesser inom medieindustrin
 • Produktionstekniker för digital video och webb
 • Projektarbete som som knyter samman kursens delmoment
 • Kritisk förståelse av medie-och kulturindustrin.

Behörighet

Litteratur

Examination

 • LABA - Laborationer, 3,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektarbete, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENH - Hemtentamen, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Examinator

Leif Dahlberg <dahlberg@kth.se>

Sandra Pauletto <pauletto@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2019.