DT2410 Audioteknik 7,5 hp

Audio Technology

Kursen behandlar principer och aktuell teknik för produktion och behandling av ljudande programmaterial. Syftet är att ge en helhetsbild av hur analog och digital ljudteknik samverkar med generell lagrings- och kommunikationsteknologi i olika moderna audiosystem.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 autek19 för programstuderande

HT19 för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT19 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10088

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT18 för programstuderande

HT18 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10072

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Målgrupp

  Endast öppet för studenter från avtalsuniversitet inom programmet SAP.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska deltagaren

 • kunna utforma och beskriva analoga och digitala ljudsystem för givna tillämpningar med avseende på centrala tekniska parametrar såsom antal kanaler, omvandlartyper, data­reduktions­metoder, transmission, bandbredder, effekter, och lagringsmedier
 • kunna värdera audiosystem med avseende på ljudkvalitet och lämplighet för en given tillämpning
 • ha grundläggande insikt i hur ljuddata brukar hanteras i realtid i audioprogram och i operativsystem
 • behärska praktiskt handhavande av grund­funk­tionerna i ett mixerbord tillsammans med dynamik­processor, efterklangsenhet och equaliser
 • förstå de inledande sidorna av databladen för IC-kretsar för audio
 • kunna kommunicera med yrkesfolk inom audio på hög nivå
 • på kort tid kunna sätta sig in i och deltaga i projektering, handhavande och underhåll av nya och äldre ljudanläggningar
 • kunna beskriva och diskutera hur transformer, signalteori, diskret matematik, informationsteori, elektronik och fysik kommer till användning i praktiken inom audiotekniken

Kursens huvudsakliga innehåll

Ljudåtergivning i två och tre dimensioner. A/D-D/A-omvandling för audio i detalj. Signalbearbetning i studio. Datareduktion. Orientering om audiokonstruktion med färdiga IC-kretsar. Ljud­kvali­tets­mätning. Skivminnens egenskaper. Optiska skivor för audio. Mjukvaruarkitekturer för audio. Audiohantering för radio, TV och bredband. En fördjupning inom ett eget valt område inom audioteknik sker i grupparbetet, som utmynnar i en teknisk artikel. För en detaljerad beskrivning, se kursens hemsida. Ett flertal gästföreläsare medverkar i kursen på sina respektive områden.

Behörighet

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik. Dessutom krävs engelska B eller motsvarande.    

Rekommenderade förkunskaper

Förkunskapskraven varierar med deltagarens bakgrund. Kursen är valbar för Media 3-4, D4, E4, F4 och TSOVM1. Kursen ingår i Medieteknikprogrammets specialisering Ljud. Kursen fungerar som påbyggnad till såväl DT2400 Elektroakustik som till EN2100 Ljudperception.  För Media 3-4: DT1174 Ljud som informationsbärare, och DT1120 Spektrala transformer för Media. För E4: EQ1100 Signaler och system del II.
För övriga: Grundläggande datorteknik samt något om digital filtrering och spektrala transformer, motsvarande DT1120. Deltagarna förväntas ha olika fokus i sina utbildningar: Media: teorin för uppfattande av ljud och vad som förmedlas till lyssnaren. Elektro: teorin för signaler och i viss mån datorteknik i audiosystem. Data: teorin för ljudbaserad människa-datorinteraktion och systemprogrammering.

Litteratur

Ken C. Pohlmann:Principles of Digital Audio,sixth edition, McGraw Hill 2011. ISBN 978-0-07-166346-5.

Audioteknik idag, en artikelsamling producerad i föregående års grupparbeten.

Ett omfattande kompletterande material delas ut under kursens gång.

Examination

 • ANN1 - Enskild uppgift, 1,5, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laborationskurs, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: https://www.kth.se/en/eecs/utbildning/hederskodex .

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Kontaktperson

Sten Ternström, tel: 790 7855, e-post: stern@kth.se

Examinator

Sten Ternström <stern@kth.se>

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.