EF2215 Plasmafysik II 7,5 hp

Plasma Physics II

The purpose of the course is to familiarize the students with the tools used in theoretical plasma physics. The course builds upon the foundation of the introductory plasma physics course. Subjects of fundamental importance are considered, such as kinetic theory, fluctuations and wave scattering in plasmas

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
  Fysik
  Teknisk fysik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 för programstuderande

HT18 Doktorand för fristående studerande

 • Perioder

  HT18 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10190

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  Stockholm

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 1

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Svetlana Ratynskaya

 • Målgrupp

  För doktorander på KTH

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna

 • redogöra för grundläggande ekvationer och förklara de bakomliggande fysikaliska principerna
 • kunna göra korta härledningar och visa förståelse för principerna bakom längre härledningar
 • göra fysikaliska tolkningar av resultaten av härledningarna

Kursens huvudsakliga innehåll

Klimontovich-metoden, spektraldensiteter för fluktuationer, den kinetiska Boltzmann-ekvationen och kollisionsintegraler, Fokker-Planck-ekvationen.

Våg-partikel-växelverkan. Kollisionsfria absorptionsmekanismer.

Spridning och modifiering av transversella och longitudinella vågor i plasman. Spridning av strålning som icke-invasiv plasmadiagnostik.

Behörighet

EF2200 Plasmafysik eller motsvarande

För fristående studenter: engelska A eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Basic courses in electromagnetic field theory.

EF2200 Plasma physics or equivalent

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Muntlig examen, inlämningsuppgifter.

Ges av

EECS/Energi och elektroteknik

Kontaktperson

Svetlana Ratynskaia

Examinator

Svetlana Ratynskaia <svetlana.ratynskaia@ee.kth.se>

Påbyggnad

Graduate level courses in plasma physics.

EF2245 Space Physics II

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.