EG2100 Analys av elkraftsystem 6,0 hp

Power System Analysis

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

HT18 Doktorand för fristående studerande

 • Perioder

  HT18 P1 (3,0 hp), P2 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  10149

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 1

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Muhammad Taha Ali <mtali@kth.se>

 • Lärare

  Lennart Söder <lsod@kth.se>

  Mehrdad Ghandhari Alavijh <mehrdad@kth.se>

 • Målgrupp

  För doktorander på KTH

Lärandemål

I den här kursen förbereds studenterna för att bli kraftsystemanalytiker, med grundläggande kunskaper som de kan använda för att i framtiden skaffa sig ytterligare förmåga att utforma och planera elkraftsystem, och för att beskriva de mest grundläggande metoderna som används för drift av elkraftsystem.

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

• Använda grundläggande principer för att härleda fundamentala koncept och metoder för analys av elkraftsystem.

• Konstruera matematiska modeller för att studera elsystemets prestanda i stationärt tillstånd, samt grundläggande analys av osymmetriska system.

• Härleda, beskriva och jämföra olika modeller av de vanligaste komponenterna i ett elnät.

• Använda olika metoder för att beräkna, analysera och reflektera över ett elsystems prestanda i stationärt tillstånd under såväl symmetriska som osymmetriska förhållanden.

Kursens huvudsakliga innehåll

Grundläggande principer för analys av elkraftsystem, metoder för analys och utformning av elnät i stationärt tillstånd under såväl symmetriska som osymmetriska förhållanden.

Kursupplägg

Lektioner

Behörighet

• SF1624 Algebra och geometri (eller motsvarande)

• SF1625 Envariabelanalys (eller motsvarande)

• SF1626 Flervariabelanalys (eller motsvarande)

• SF1519 Numeriska metoder och grundläggande programmering eller SF1546 Numeriska metoder, grundkurs eller EL1150 Introduktionskurs till Matlab  (or equivalent)

• EJ1200 Eleffektsystem (eller motsvarande)

• Engelska B/Engelska 6 (eller motsvarande)

Litteratur

Static Analysis of Power System

Lennart Söder & Mehrdad Ghandhari

Examination

 • TENB - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinationen består av två delar, nämligen

Del 1. Hemtenta (inlämningsuppgifter)

Del 2. Skriftlig tentamen som ges i period 2

Slutbetyget baseras på summan av poängen från de två delarna.

Ges av

EECS/Energi och elektroteknik

Kontaktperson

Muhammad Taha Ali (mtali@kth.se)

Examinator

Mehrdad Ghandhari Alavijh <mehrdad@kth.se>

Påbyggnad

EG2110

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2018.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.