EG2110 Stabilitet och styrning av elkraftsystem 7,5 hp

Power System Stability and Control

Kursen behandlar olika instabiliteter i ett kraftsystem som kan leda till stora elavbrott och också hur man ska undvika dessa instabiliteter med hjälp av reglerteknik.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

VT20 Industrisam. för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  61005

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-03-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Dimitrios Zografos <dzo@kth.se>

 • Lärare

  Mehrdad Ghandhari Alavijh <mehrdad@kth.se>

 • Målgrupp

  Industrisamarbete

Lärandemål

För att bli godkänd i kursen ska du visa i skriftliga rapporter och muntliga presentationer att du kan

 • förklara olika dynamiker och instabiliteter i elkraftsystem,
 • förklara och tillämpa olika metoder för att analysera elkraftsystemets stabilitet,
 • skapa matematiska modeller för dynamiska och stabilitetsanalys av elkraftsystem,
 • visa hur den transienta stabiliteten hos ett elkraftsystem kan analyseras genom att använda Lika Area Kriteriet,
 • analysera elektromekaniska moder i elkraftsystem och designa magnetiseringssystem för att förbättra transient stabilitet och effektpendlingar,
 • utföra frekvensreglering,
 • reflektera kring, utvärdera och kritiskt granska andras vetenskapliga resultat.

Kursens huvudsakliga innehåll

Denna kurs behandlar elkraftsystemets stabilitet och styrning. Kursen inleds med en genomgång av stora elavbrott i världen. Därefter kommer olika instabiliteter i elkraftsystem att presenteras och diskuteras under kursen. Efter det kommer vi att kunna analysera de stora strömavbrott i världen som presenteras i den första föreläsningen. Dessutom kommer olika regleralgoritmer för att förbättra elkraftsystemets stabilitet presenteras.

Kursupplägg

Kursen innehåller lektioner, projekt arbetstider och examination.

Behörighet

EG2100 Analys av elkraftsystem (eller motsvarande)

EL1000 eller EL1110 Reglerteknik, allmän kurs (eller motsvarande)

SF1519 Numeriska metoder och grundläggande programmering (eller motsvarande)

Engelska B/Engelska 6 (eller motsvarande)

Litteratur

Course compendia:

M. Ghandhari: "Stability of Power Systems, An introduction"

Examination

 • PRO1 - Projekt, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinationen består av

P1. individuella skriftliga rapporter,

P2. skriftlig opposition, och även muntlig presentation och opposition.

Krav för slutbetyg

Godkänt P1 och P2.

Ges av

EECS/Energi och elektroteknik

Kontaktperson

Dimitrios Zografos (dzo@kth.se)

Examinator

Mehrdad Ghandhari Alavijh <mehrdad@kth.se>

Övrig information

Kursansvarig gör bedömning av alla sökande till kursen. Kontakta kursansvarig innan antagning till kursen görs.

Påbyggnad

EG2120 FACTS och HVDC i elkraftsystem

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.