EH2730 Kravhantering 7,5 hp

Requirements Engineering

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Krav beskriver, enkelt utryckt, vad en produkt ska göra när den väl används och inte hur produkten ska utformas. Själva produkten kan vara ett informationssystem, en rymdraket eller utformad som en tjänst för att driva ett tunnelbanetåg.

Kravhantering är det systematiska arbetet med att identifiera, formulera och verifiera krav på främst mjukvarusystem, men också mer komplicerade produkter som omfattar både hårdvara och mjukvara. Att kunna behärska kravhantering är fördelaktigt för alla som kommer att delta i utvecklings- eller upphandlingsprojekt av något slag.

Kursen är en avancerad kurs som tar upp metoder och principer för kravhantering vid upphandling av system. Studenter som går kursen får lära sig hur krav identifieras, formuleras och verifieras och att utarbeta en kravspecifikation för ett komplext system.

Kursen fokuserar på praktiska färdigheter av kravhantering i upphandlingsprojekt. I kursuppgifterna ingår både skriftlig och muntlig presentation. Kursen kommer att ge studenter verktyg som är användbart för alla framtida ingenjörer, oberoende av företag, domän eller arbetsuppgifter.

Efter att ha fullföljt denna kurs ska studenten känna sig bekväm med och vara skickliga på att använda metoder och tekniker inom kravhanteringsområdet.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT15.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Upon course completion, a participants shall be able to:

 • Explain and give examples of the context of requirements engineering. Specifically to
 • Explain the significance of the early phases in development and procurement projects
 • Explain the difference between market driven and customer driven development
 • Explain what signifies requirements engineering in a development and a procurement project.
 • To explain and give examples of common process phases of requirements engineering and for each process phase explain and give examples of common
 • Participants and stakeholders
 • Documents
 • Activities
 • Methods
 • Tools
 • Describe and apply methods for modeling systems and system environments from technical as well as business oriented perspective and based on such models to
 • Elicit system requirements
 • Determine system constraints
 • Explain methods for formal evaluations of tender offers from system suppliers.
 • Analyze and appreciate the utility of using different methods, or combination of methods, for requirements elicitation given a set of circumstances.
 • Apply established methods and tools for requirements elicitation from different stakeholders
 • Apply rules of documentation for requirements specifications
 • Describe and apply methods for requirements analysis and negotiation, specifically to
 • Describe available methods for requirements prioritization and to apply at least one of these methods.
 • Apply methods and tools for requirements management from a life-cycle perspective, i.e. from the birth of the development/procurement project to the delivery and operations of the product.

Kursens huvudsakliga innehåll

The main topics of the course are:

 • The role of Requirements Engineering in the software development process.
 • The role of Requirements Engineering in the software procurement process
 • The difference between the User Needs Statement and the requirements specification
 • The concept of stakeholders
 • Creation of a vision statement for a system and identify stakeholders
 • The difference, and be able to identify, design constraints and requirements.

Behörighet

För fristående kursstuderande: 120hp  samt engelska B eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

EH2720 Management of Projects
eller
EH2710 Projektstyrning
eller motsvarande projektledningskurs.

Litteratur

 • To be determined

In addition, selected papers as introduced during the lecture series.

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift, 1,5, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projektuppgift, 1,5, betygsskala: P, F
 • PRO3 - Projektuppgift, 3,0, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Föreläsningsserie, 1,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkända projektuppgifter och närvaro vid seminarieserien

Ges av

EES/Industriella informations och styrsystem

Kontaktperson

EH2730@ics.kth.se, Waldo Rocha Flores

Examinator

Robert Lagerström <robertl@kth.se>

Övrig information

Om du har frågor om kursen, hör av dig till: EH2730@ics.kth.se

Påbyggnad

EH2770 IT-management med Enterprise Architecture I

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2010.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.