EI2433 Electrotechnical Modelling 7,5 hp

Electrotechnical Modelling

Kursen behandlar modeller för elektrotekniska system och komponenter samt hur dessa modeller kan användas för att lösa elektrotekniska konstruktionsproblem och skapa förståelse för elektrofysikaliska fenomen.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 TEFRM, TELPM för programstuderande

HT18 TEFRM, TELPM för programstuderande

Lärandemål

Kursen skall skapa färdighet i att utifrån teori utveckla modeller som kan användas för att lösa elektrotekniska konstruktionsproblem och förstå elektrofysikaliska fenomen.

Kursens huvudsakliga innehåll

Inledningsvis presenteras ett antal elektrotekniska problem inom bl.a. områdena elkraftteknik, antennteknik och plasmafysik där modellering är ett viktigt hjälpmedel för konstruktion och för problemförståelse. Kursen förklarar vidare vad en modell är och ger en överblick av olika typer av modeller. Grundläggande modelleringstekniker beskrivs.

En huvuddel av kursen ägnas åt 6-8 st inlämningsuppgifter. För varje uppgift ges ett föreläsningsavsnitt som behandlar problemet och repeterar den bakomliggande teorin som behövs för att lösa detta. Uppgifterna innebär att man formulerar problemet och utvecklar en modell som kan användas för att lösa problemet. Modellen kan t.ex. vara en matematisk beskrivning och de uppställda ekvationerna kan lösas analytiskt eller numeriskt. Modellen kan också vara en ekvivalent krets med vars hjälp problemet analyseras.

Inlämningsuppgifterna innefattar bl.a. elektriska och magnetiska fältproblem, medicinska tillämpningar, elektromekaniska och elektrotermiska system, multifysikaliska system, plasmor i rymden och i tekniska tillämpningar.

Behörighet

150 hp inom teknik eller naturvetenskap samt engelska B eller motsvarande.

Litteratur

Kompendium i Elektroteknisk modellering med anvisningar för inlämningsuppgifter

Examination

 • INL1 - Assignments, 3,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Examination, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkända inlämningsuppgifter.
Godkänd tentamen på inlämningsuppgifterna.

Ges av

EECS/Energi och elektroteknik

Kontaktperson

Marley Becerra

Examinator

Marley Becerra Garcia <marley@kth.se>

Påbyggnad

Kurser där kunskaper i elektroteknisk modellering är nyttiga, t.ex.:
EF2200 Plasmafysik
EI2400 Tillämpad antennteknik
EI2440 Elektroteknisk konstruktion
EI2430 Högspänningsteknik
EJ2200 Elektriska maskiner och drivsystem
EI2410 Fältteori för vågledare

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.