EJ2311 Effektelektronisk modulation 6,0 hp

Modulation of Power Electronic Converters

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT19 Doktorand för fristående studerande

 • Perioder

  VT19 P3 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  20101

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 1

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Staffan Norrga <norrga@kth.se>

 • Målgrupp

  För doktorander på KTH

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  60601

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-03-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Staffan Norrga <norrga@kth.se>

 • Målgrupp

  Öppen för alla program från årskurs 3

 • Del av program

Lärandemål

Deltagarna skall efter kursen kunna:

 • definiera grundläggande begrepp inom pulsbreddsmodulation
 • beskriva hur olika modulationsprinciper särskiljer sig avseende egenskaper som övertonsinnehåll och dynamik
 • känna till olika former av bärvågsorienterad modulation samt syntes av dessa
 • använda olika metoder för analytiska studier av bärvågsorienterade modulationsmetoder i enkla fall
 • beräkna pulsmönster för harmonisk eliminering
 • göra överslagsmässiga beräkningar avseende tillsatsförluster i elektriska maskiner orsakade av övertoner

Kursens huvudsakliga innehåll

Kretstekniska förutsättningar för modulation. Repetition av nödvändiga matematiska verktyg. Övertoner i en- och trefassystem. Historisk överblick över modulationsmetoder. Samband mellan modulation och effekthalvledarnas utveckling. Bärvågsorienterade metoder, SPWM och rumsvektororienterade metoder, inverkan av sampling. Fasta pulsmönster, harmonisk eliminering. Hysteresbaserad modulation.

Övertoners betydelse i olika tillämpningar såsom elkraftsystem och traktionssystem, tillämpliga normer och standarder. Övertoners påverkan på elektriska maskiner. Översikt av övertonsfilter

Kursupplägg

Kursen ges på engelska med föreläsningar (16 timmar), datorövningar (8 timmar), samt laboration (4 timmar).

Behörighet

Kandidatexamen (180 hp) eller motsvarande akademiska meriter. Dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

Rekommenderade förkunskaper

EJ2200 Elektriska maskiner och drivsystem och EJ2300 Effektelektronik.

Litteratur

D. G. Holmes, T. Lipo., “Pulse Width Modulation for Power Converters”. Wiley Interscience.

Examination

 • LAB1 - Laboration, 1,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektuppgift, 1,5, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projektuppgift, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Inlämningsuppgifter samt skriftlig tentamen

Ges av

EECS/Energi och elektroteknik

Kontaktperson

Staffan Norrga

Examinator

Staffan Norrga <norrga@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.