EL2220 Den hållbara ingenjören i systemteknik 3,0 hp

The Sustainable Systems and Control Engineer

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 he19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

HT17 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- Förstå och diskutera centrala frågor av ingenjörers betydelse i samhället.

- Förstå teknikens roll i samhället, och dess roll för att nå ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling.

- Vara medveten av och visa hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.

- Vara medveten om människors ansvar för hur tekniken används, inklusive sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter.

- Vara medveten om etiska och kulturella frågor och skillnader i en internationell miljö.

- Diskutera och leda diskussionen på hög nivå om dem ovan nämnda ämnen, presentera argument baserade på vetenskapliga resultat.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen sträcker sig över två år, dvs åtta perioder. Varje period omfattar olika ämnen. Huvudteman för kursen är: ingenjörers och teknikens roll i samhället, samhälleliga och etiska aspekter, människors ansvar för hur tekniken används, den internationella arbetsmarknaden, kultur och kommunikation.

Att fördjupa sambandet till relevant industri, innehåller kursen en studieresa.

Kursupplägg

Åtta seminarier baserad på diskussion, hemuppgifter med självreflektion

Behörighet

Färdigläst kandidatexamen (180 hp) eller motsvarande akademiska meriter. Dokumeterad kompetens i engelska motsvarande engelska B.

Litteratur

Studiematerial specificeras inför varje seminarium som en del av förberedelsen för seminariet. Ibland är sökande efter material en del av uppgiften.

Examination

 • UPP1 - Uppgifter, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • UPP2 - Uppgifter, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Deltagande i samtliga seminarier, inlämnade och godkända hemuppgifter. Betygssättningen är baserad på studentens aktiva deltagande i diskussionerna och på kvaliteten på de inlämnade rapporterna.

Ges av

EECS/Intelligenta system

Examinator

Petter Ögren <petter@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.