EL2620 Olinjär reglering 7,5 hp

Nonlinear Control

Nonlinear Control treats the analysis and synthesis of nonlinear control systems. The course consists of three main parts: an analysis part presenting the theoretical foundation; a design part introducing important control design methods; and a part dealing with other nonlinear control methods.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 Doktorand för fristående studerande

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10147

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Jonas Mårtensson <jonas1@kth.se>

 • Lärare

  Jonas Mårtensson <jonas1@kth.se>

 • Målgrupp

  För doktorander på KTH

Lärandemål

Efter avslutat kurs skall studenterna ha kunskaper gällande reglerteknisk analys av olinjära dynamiska system, som linjärisering, Lyapunov metoder och beskrivande funktioner. De skall kunna använda datorbaserade verktyg för modellering, simulering och design av regulatorer för olinjära system. De skall vidare ha kunskaper om avancerade metoder för design av olinjära reglersystem. Teorin illustreras genom exempel från mekanisks, elektriska, kemiska, aeronautiska, biologiska och finansiella system.

Speciellt, skall studenten kunna

 • Lösa problem mha klassiska metoder för analys av olinjära dynamiska systems, som linjärisering och fasplans analys, jämviktspunkter och självsvängningar.
 • Använda Simulink för att simulera olinjära system.
 • Ha fördjupat kunskap gällande stabilitetsanalys med Lyapunov och LaSalle metoder.
 • Ha fördjupat kunskap om insignal-utsignal stabilitet, Cirkelkriteriet och beskrivande funktioner. Studenten skall kunna tillämpa teorin för att kompensera för mättning, friktion, back-lash och kvantisering.
 • Ha grundläggande kunskap om passivitetsteori
 • Lösa enklare reglerproblem med high-gain metoder, som linjärisering genom återkopping med hög förstärkning samt Sliding Mode.
 • Lösa enklare reglerproblem med Lyapunov designmetoder och feedback linjärisering.
 • Bestämma styrbarhet hos olinjära system.
 • Ha grundläggande kunskap om optimalreglering, och lösning av standard optimalregleringsproblem.

Kursens huvudsakliga innehåll

Olinjära modeller, datorsimuleringar, linjärisering, stabilitetsteori, beskrivande funktioner, kompensering, high-gain design, Lyapunov metoder, Gain Scheduling, optimalreglering

Behörighet

För studenter på enstaka kurs: 120 hp och dokumenterad engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Automatic Control, Basic Course, (EL1000, EL1110, E1120, Reglerteknik allmän kurs) or permission by the coordinator.

Litteratur

Lecture notes and exercises sold by the department. An highly recommended textbook is Khalil, H. K., Nonlinear Systems (3rd ed., 2002, Prentice Hall, ISBN 0-13-067389-7).

Examination

 • LABA - Laboration 1, 2,0, betygsskala: P, F
 • LABB - Laboration 2, 2,0, betygsskala: P, F
 • LABC - Laboration 3, 2,0, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

LABA 2.0hp, LABB 2.0hp, LABC 2.0hp, TEN 1.5hp

Ges av

EECS/Intelligenta system

Kontaktperson

Jonas Mårtensson

Examinator

Jonas Mårtensson <jonas1@kth.se>

Övrig information

Replaces 2E1262

Påbyggnad

EL2420 Automatic Control, Project Course

EL201X Degree Project in Automatic Control, Second Level

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.