EN2300 Talsignalbehandling 6,0 hp

Speech Signal Processing

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Please see course EQ2320.

The course treats current speech signal processing technology by means of home assignments, tutorial excercises, and lectures. It provides hands-on experience with the application of signal processing methods in a speech and audio framework.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT18.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna

* översiktligt beskriva hur människan producerar tal och hur uttalet av olika talljud bestämmer ljudens akustiska egenskaper.

* tillämpa verktyg i MatLab för att analysera talsignaler i tids- och frekvensdomän, samt i form av parametrar i en källa-filter-modell av talproduktionen,

* lösa givna problem angående parameterestimering i källa-filter- modell och analys och syntes av talsignaler med sådana modeller.

* beskriva och implementera metoder och system för effektiv kvantisering och kodning av talsignaler, samt lösa givna problem kring dessa metoder,

* beskriva och implementera metoder för talförbättring (t.ex.

störningsundertryckning), och lösa givna problem kring dessa metoder,

* beskriva och implementera enklare tillämpningar av mönsterigenkänning för tal, såsom talar- och tal-igenkänning, samt lösa givna problem kring dessa metoder.

För att uppnå högre betygsgrader skall deltagare också kunna

* lösa mer avancerade givna problem i alla ovannämnda områden.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar aktuella metoder i talsignalbehandling och ger praktisk erfarenhet av att tillämpa dessa metoder.

Kursen innehåller avsnitt av följande fyra områden av

talsignalbehandling:

* analys och syntes av talsignaler,

* kvantisering, kodning och överföring av talsignaler,

* talförbättrring (t.ex. störningsundertryckning)

* akustisk talarigenkänning och taligenkänning.

Behörighet

För fristående kursstudent: 120 hp samt Engelska B eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

EQ1220 Signalteori eller likvärdig

Litteratur

Vary, P & Martin, R: Digital Speech Transmission. Enhancement, coding, and error concealment. Wiley, 2006.

Tillkommande material.

Examination

  • INL1 - Hemuppgift, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (75%), hemuppgift (25%).

Ges av

EES/Elkraftteknik

Kontaktperson

Saikat Chatterjee

Examinator

Mikael Skoglund <skoglund@kth.se>

Övrig information

 Ersätter 2E1400.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.