EN2401 Bild- och videobehandling 6,0 hp

Image and Video Processing

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Please see course EQ2330.

This course provides an introduction to principles of digital image and video processing. After passing this course, participants should be able to use point operations, choose appropriate color spaces, perform basic image segmentation and image filtering, implement multiresolution and image matching techniques, video filters, and basic algorithms for image and video compression. Homework exercises and a course project will help students to gain hands-on experience.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

    Elektroteknik
  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT17.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

This course provides an introduction to principles of digital image and video processing. After passing this course, participants should be able to use point operations, choose appropriate color spaces, perform basic image segmentation and image filtering, implement multiresolution and image matching techniques, video filters, and basic algorithms for image and video compression. Homework exercises and a course project will help students to gain hands-on experience.

Kursens huvudsakliga innehåll

Continuous-tone images, point operations, color, image segmentation and morphological processing, image filtering, unitary transforms, multiresolution image processing, image matching, motion estimation, video filtering, motion-adaptive multiresolution processing, restoration, superresolution, image compression, motion-compensated video compression.

Behörighet

För fristående kursstudent: 120 hp samt Engelska B eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

EQ1220 Signal Theory or equivalent

Litteratur

R.C. Gonzalez and R.E. Woods: Digital Image Processing, Prentice-Hall, 2008.

Examination

  • TENA - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Written examination (16%, 1 ECTS credit), homework (42%, 2.5 ECTS credits), course project (42%, 2.5 ECTS credits)

Ges av

EES/Elkraftteknik

Kontaktperson

Markus Flierl

Examinator

Markus Flierl <mflierl@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2010.
Examinationsinformation gäller från och med VT2013.