Hoppa till huvudinnehållet

EN2401 Bild- och videobehandling 6,0 hp

Please see course EQ2330.

This course provides an introduction to principles of digital image and video processing. After passing this course, participants should be able to use point operations, choose appropriate color spaces, perform basic image segmentation and image filtering, implement multiresolution and image matching techniques, video filters, and basic algorithms for image and video compression. Homework exercises and a course project will help students to gain hands-on experience.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan EN2401 (VT 2010–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Continuous-tone images, point operations, color, image segmentation and morphological processing, image filtering, unitary transforms, multiresolution image processing, image matching, motion estimation, video filtering, motion-adaptive multiresolution processing, restoration, superresolution, image compression, motion-compensated video compression.

Lärandemål

This course provides an introduction to principles of digital image and video processing. After passing this course, participants should be able to use point operations, choose appropriate color spaces, perform basic image segmentation and image filtering, implement multiresolution and image matching techniques, video filters, and basic algorithms for image and video compression. Homework exercises and a course project will help students to gain hands-on experience.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående kursstudent: 120 hp samt Engelska B eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

EQ1220 Signal Theory or equivalent

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

R.C. Gonzalez and R.E. Woods: Digital Image Processing, Prentice-Hall, 2008.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • PRO1 - Projekt, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Written examination (16%, 1 ECTS credit), homework (42%, 2.5 ECTS credits), course project (42%, 2.5 ECTS credits)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Markus Flierl

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb EN2401

Ges av

EES/Elkraftteknik

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Markus Flierl