EP1200 Introduktion till datorsystemteknik 6,0 hp

Introduction to Computing Systems Engineering

Kursen geren introduktion till de viktigaste begreppen inom digital design, datorarkitektur, compliers och programvaruteknik. Detta sker på ett konstruktivt sätt, genom att bygga en enkel, men generell dator från grundläggande digitala kretsar upp till operativsystemet. I denna process kommer vi att utforska många idéer och tekniker som används i konstruktionen av moderna hårdvara och programvarusystem.

Under kursens gång skapar studenterna mjukvaru-emulering av en dator, genom sekvensen av 12 små projekt. Var och en av dessa projekter behandlar en byggsten i ett modernt datasystem.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Efter kursen ska studenterna kunna:

- Diskutera grundläggande begrepp av hur man bygger en modern datorsystem från grunden

- Konstruera ett datorsystem på egen hand, genom att bygga nyckelkomponenterna

- Att använda programvara  för att emulera konstruktionen av datorarkitur

Kursens huvudsakliga innehåll

Arkitektur, komponenter och koncept för moderna datorsystem och hur de relaterar till varandra. Innehållet kommer att omfatta:

- Datorarkitektur

- Maskinnära programmering

- Assembler och andra programmeringsspråk på högre nivo

- Kompilator

- Operativsystem

- Virtuell maskin

Kursupplägg

Undervisning sker delvis på engelska och delvis på svenska.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

IE1205 Digital design eller liknande kurs

DD1316 Programmeringsteknik och C eller liknande kurs

Litteratur

Noam Nisan and Shimon Schocken, The Elements Of Computing Systems:

Building a Modern Computer from First Principles 

Examination

 • LABA - Laborationer, 1,5, betygsskala: P, F
 • LABB - Laborationer, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

EECS/Datavetenskap

Examinator

Viktoria Fodor <vjfodor@kth.se>

Påbyggnad

EH1010 Elektroprojekt

EP1100 Datakommunikation och datornät

IS1200 Datorteknik, grundkurs

EP111X Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.