EP2200 Köteori och teletrafiksystem 7,5 hp

Queuing Theory and Teletraffic Systems

Köteorin utgör en grund för prestandautvärdering och dimensionering av tele- och datorkommunikationsnät, vägtrafiksystem och transportsystem i allmänhet. Kursen behandlar kösystem med betoning på klassiska modeller. Teorin illustreras med exempel från tele- och datorkommunikation.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Informations- och kommunikationsteknik
  Informationsteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

Lärandemål

Kursen avser att ge grundläggande kunskap i modellering och analys av kösystem för tillämpning på kommunikationsnät.

Kursens huvudsakliga innehåll

Den här kursen innehåller den klassiska teorin för kösystem:

 • Kösystemens grundbegrepp, såsom Kendalls notation och Littles sats.
 • Markovkedjor i diskret och kontinuerlig tid, födelse-dödsprocesser och Poissonprocessen.
 • Väntsystem med en eller flera betjänare, samt system med ändlig bufferstorlek och ändligt antal användare (M/M/).
 • Väntsystem med allmänna betjäningfördelningar (M/G/1): stegmetoden, P-K:s medelvärdes- och transformformler, samt system med prioritet och avbruten betjäning.
 • Upptagetsystem enligt Erlang, Engset och Bernoulli.
 • Öppna och slutna könät, speciellt Jacksonska nät.

Teorin illustreras med exempel från tele- och datorkommunikation, såsom spärring av kretskopplade förbindelser, preventiv och reaktiv hantering av stockning och trafikstyrning för garanterad tjänstekvalitet i paketkopplade nät.

Behörighet

För fristående kursstuderande: 120hp  samt engelska B eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I , eller liknande. Grundkunskap in datakommunikation är nyttig men inte obligatorisk.

Litteratur

Meddelas på kursens hemsida

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1; 5 hp)
Inlämningsuppgift (INL1; 1,5 hp)

Ges av

EECS/Kommunikation

Kontaktperson

Viktoria Fodor

Examinator

Viktoria Fodor <vjfodor@kth.se>

Övrig information

Ersätter 2E1618.

Påbyggnad

EP2300 Hantering av nätverk och sammankopplade system
EP2210 Prestandaanalys för kommunikationsnätvärk

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.