EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 hp

Advanced Networked Systems Security

Kursen fördjupar och förbättrar förståelsen för grundläggande begrepp som berör säkerheten i moderna nätverkssystem, och bygger vidare på kurserna Säkra nätverkssystem (EP2500) och Bygga säkra nätverkssystem (EP2520), den redogör för högtekonologiska system och färska forskningsresultat. Målsättningen är att ytterligare förbättra studentens färdigheter i att möta verklighetsnära tekniska problem och förbereda självständigt arbete inom närbelägna områden.

Kursen arbetar med samma nätverkssystem som dess föregångare (NSS och BNSS), men betonar de senaste teknologierna och framtida system, deras säkerhet och skydd för personlig integritet. Kursen lägger även till ämnen såsom smarta elnät och och moln-baserade system.

Kursen är projektbasead och ger möjligheten att arbeta med verklighetsnära eller forskningsorienterade problem, och förbereder för fortsatt studier mot master, licentiat eller doktorsexamen, eller för arbete inom akademi eller industri inom ämnen nära nätverkssäkerhet.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Informations- och kommunikationsteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

Lärandemål

The course intends to enhance and extend the crisp understanding of fundamental concepts and technologies related to the security of modern networked systems. It builds on the preparation of students through the Networked Systems Security course (EP2500). It seeks to hone the ability to deal with open-ended, real-world engineering problems, as well as prepare for independent work on related topics.

At the end of the course, students shall be able to:

(i) Comprehend, analyze, and identify vulnerabilities, threats, and attacks against a variety of modern or emerging networked systems.

(ii) Define precisely security properties and requirements for networked systems security solutions.

(iii) Design and analyze security protocols, mechanisms, and architectures that safeguard the network operation against attacks.

(iv) Comprehend and analyzequalitatively and quantitativelythe overhead of security mechanisms.

(v) Identify, analyze, and apply best practices for security schemes deployed widely or currently advancing towards standardization for networked systems.

This course is planned for students in their fifth year, i.e., the beginning of their second year in their MSc programs. It naturally complements its companion course, “Networked System Security” offering the opportunity to deal with security and privacy problems in a deeper and hands-on manner.

Kursens huvudsakliga innehåll

The course content will be detailed in the detailed description at the start of the course each year. Basically, the course will work on security, including privacy, for a spectrum of networked systems, covering: (i) Internet and TCP/IP networks, (ii) Cellular data and voice networks, (iii) wireless local and personal area networks, (iv) Internet of Things and embedded systems, (v) Wireless Sensor Networks, (vi) Mobile ad hoc and hybrid networks, such as vehicular communication systems. While the first three types of networked systems have been the predominant ones, and shall get significant attention, the course shall strive to keep a balance and present upcoming technologies, including, for example, elements on other networked infrastructures such as the smart grid.

The emphasis, throughout the course, shall be on honing the student’s understanding of concepts and technologies, on common security requirements across various systems, on how features of each system determine the state-of-the-art of security solutions, and on how design decisions should be made for effective and efficient security solutions. The course is project oriented, and it gives the opportunity for students to deal with real-world problems, gain strong insights on implementation, and prepare themselves for further work in the industry, towards a MSc thesis, and possibly later Licentiate/PhD work, on any topic related to network and system security.

Kursupplägg

The course is structured around weekly lectures. A set of assignments including a project are mandatory and they are graded. Students are supported via extensive office hours, held by the instructor and the teaching assistants throughout the course. All material and instruction shall be in English.

Behörighet

Eligible students should be already prepared by a basic course on network security, systems security, or Internet security. Preparation on most of, or all if possible, among data networks, operating systems, wireless networks, Internet-working, is presumed. If equivalent knowledge was acquired through a different path, the students should contact the instructor to obtain his agreement. Following the companion “Networked Systems Security” course is not a strict requirement, but it is strongly encouraged for continuity and best results.

Rekommenderade förkunskaper

EP2500 Nätverk Systemsäkerhet

Litteratur

The exact list of all the course literature shall be made available on-line, at the start of the course, to the students.

Utrustningskrav

Students should have access to computers during the course.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Assignments and project outcomes will be graded, they are all mandatory for successfully completing the course, and they will result in a single final grade.

Krav för slutbetyg

Final grades are in the letter scale, A-F.

Ges av

EECS/Kommunikation

Kontaktperson

Panos Papadimitratos

Examinator

Panagiotis Papadimitratos <papadim@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.