EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 7,5 hp

Building Networked Systems Security

Det här är en projekt- och implementationsbaserad labbkurs som fördjupar förståelsen för modern nätverksäkerhet och bygger vidare på kursen Säkra nätverksystem (EP2500). Kursen ämnar att skärpa färdigheter att möta verklighetsnära tekniska problem och att förbereda för självständigt arbete inom ämnet.

Kursen fördjupar studentens förståelse av begrepp och teknologier, och vanliga säkerhetskrav för olika system. Den bygger vidare på hur egenskaper för dessa system utgör spjutspetslösningar för säkerhet och hur designbeslut bör fattas för att få till effektiva och välfungerande säkerhetslösningar. En projektbasead kurs ger studenterna möjligheter att arbeta med verklighetsnära problem och få god inblick i implementationsarbete, och förbereder således studenten för framtida arbeten i industrin, för exjobb och eventuella doktorsstudierinom ämnen nära nätverkssäkerhet.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

    Informations- och kommunikationsteknik
  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

Lärandemål

This project-/implementation-/lab- based course intends to enhance and extend the understanding of modern networked systems security. It builds on the preparation of students through the “Networked Systems Security (NSS)” course. It seeks to hone the ability to deal with open-ended, real-world engineering problems, as well as prepare for independent work on related topics.

At the end of the course, students shall be able to:

(i)                Implement networked systems security solutions, addressing specific security requirements and system constraints

(ii)              Analyze and evaluate security mechanisms they implemented, in terms of the level of the security they provide and the overhead they incur.

This course is planned primarily for students in their fourth or fifth year, i.e., the beginning of their second year in their MSc programs. The course is open to PhD students too. It naturally complements the two other closely related courses, the NSS and the “Advanced Networked System Security (ANSS)” course.

Kursens huvudsakliga innehåll

The course content will be detailed at the start of the course each year. Basically, the course will work on security, including privacy, for a spectrum of networked systems, covering: (i) Internet and TCP/IP networks, (ii) Cellular data and voice networks, (iii) Wireless local and personal area networks, (iv) Internet of Things and embedded systems, (v) Wireless Sensor Networks, and (vi) Mobile ad hoc and hybrid networks, such as vehicular communication systems. The focus is expected to vary across years.

The course exposes students to security and system implementation issues and it prepares them for further work in the industry, towards an MSc thesis, and possibly later Licentiate/PhD work, on topics related to network and system security.

Kursupplägg

The course is structured around project work undertaken by the students, with the extensive help of the teaching staff. Weekly interactive meetings, including a number lectures at the beginning of the course, and extensive consultation will be made available to students. All material and instruction shall be in English.

Behörighet

Eligible students should be already prepared by a basic course on network security, systems security, or Internet security. Preparation on most of, or all if possible, among data networks, operating systems, wireless networks, Internet-working, is presumed. If equivalent knowledge was acquired through a different path, students should contact the instructor. Following the companion “Networked Systems Security” course is not a strict requirement, but it is strongly encouraged for continuity and best results.

Rekommenderade förkunskaper

EP2500 Säkra nätverkssystem

Litteratur

Examination

  • PRO1 - Projekt, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Project outcomes will be graded, with all project parts mandatory for successfully completing the course, resulting in a single final grade.

Krav för slutbetyg

For MSc students the final grades are in the letter scale, A-F. Pass/Fail for PhD students.

Ges av

EECS/Kommunikation

Kontaktperson

Panagiotis Papadimitratos

Examinator

Panagiotis Papadimitratos <papadim@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.