EQ2460 Seminarier i trådlösa system 3,0 hp

Seminars in Wireless Systems

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Har du någon gång undrat hur de teoretiska kurserna du läser relaterar till verkliga tillämpningar? Är du nyfiken på vad man just nu intresserar sig för ute i näringslivet? Skulle du vilja veta mer om vilka forskningsproblem som är högaktuella världen runt? Då är seminarieserien något för dig. Gästföreläsare från universitet och företag kommer att bjudas in för att berätta om sin syn på några olika teknikområden. Flera av våra avancerade kurser är baserade på gemensamma grunder vilket kommer illustreras av de olika talarna. Du kommer få en bra bild av den yttersta fronten inom olika områden.  Kursen är ett utmärkt komplement till våra projektkurser och kan ge tips på intressanta examensarbeten.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
 • Betygsskala

  P, F

Sista planerade examination: HT20.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen vill belysa de tekniska tillämpningar och forskningsproblem som är aktuella inom näringslivet. Inbjudna gästföreläsare från industri och högskolor berättar om sitt arbete och sin syn på olika tekniska områden.

Kursens mål:

Efter kursen förväntas studenten kunna:

 • Visa god kännedom om forsknings- och utvecklingsfronten, spjutspetsteknik, marknad, visioner och tendenser inom respektive område.
 • Visa förmåga att skriftligt sammanställa information kring ett specifikt aktuellt tekniskt ämne inom kommunikation, kritiskt granska och göra egna reflektioner och bedömningar.

Kursens huvudsakliga innehåll

Gästföreläsare från universitet och företag kommer att bjudas in för att berätta om sin syn på några olika teknikområden och vad de just nu arbetar med. Kursens innehåll definieras av de inbjudna gästföreläsarna. Kursen avser spegla forskningsfronten speciellt inom några områden med inriktning mot signaler, sensorer och system. Då aktiviteten inom dessa områden är mycket stor kommer innehållet att variera från år till år.

Både forskningsnära och mer produktorienterade föredrag kommer att ges och seminarieserien är ett utmärkt sätt att öka sin allmänbildning inom några av de mest aktiva tekniska områdena just nu. Dessutom ger de goda möjligheter att knyta värdefulla kontakter med olika företag och en inblick i vad som kan vänta teknologerna efter examen. Föredragshållarna kommer även att berätta en del om vilka examensarbeten de kan erbjuda, så det är ett utomordentligt tillfälle för alla att knyta kontakter. Kursen är ett utmärkt komplement till övriga kurser inom området.

I kursen ingår en obligatorisk och individuell inlämningsuppgift. Uppgiften består i att skriva en kort (3-4 maskinskrivna A4-sidor) populärvetenskaplig sammanställning om ett eller flera av de kommunikationsrelaterade områden som berörts i seminarierna. Nivån på texten bör vara sådan att en godtycklig teknolog som läser motsvarande inriktningar utan problem kan tillgodogöra sig innehållet.

Behörighet

För fristående kursstuderande: 180hp  samt engelska B eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

En eller flera kurser inom signalbehandlings- och kommunikationsområdet.

Litteratur

Ingen obligatorisk kurslitteratur.

Examination

 • ANNA - Inlämningsuppgift, 1,5, betygsskala: P, F
 • NÄR1 - Närvaro, 1,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Aktivt deltagande i minst 12 av seminarierna (NÄR1, 1.5 hsp, betyg P/F).
En skriftlig uppsats inom kommunikationsområdet (ANNA, 1.5 hsp, betyg P/F)

Ges av

EES/Teknisk informationsvetenskap

Examinator

Ming Xiao <mingx@kth.se>

Övrig information

Kursen examineras dels genom närvaro och dels genom en skrivuppgift.

Kursen ges gemensamt med EQ2450. Studenter på wireless systems samt I-programmet läser EQ2460 och andra studenter läser EQ2450.

Påbyggnad

EQ2430/EQ2440 Projektkurs i signalbehandling och digital kommunikation 12,0 hp

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.