FAF3509 Projektarbete i installationsteknik 7,5 hp

Project in Building Services Engineering

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Ingen information tillagd

Lärandemål *

Ingen information tillagd

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Kurslitteratur

Facklitteratur med relevans för installationstekniska frågor inom doktorandens forskningsprojekt. Litteraturen fastställes fallspecifikt, utifrån doktorandens aktuella kunskapsnivå och i förhållande till den installationstekniska expertisen som erfordras  för ett framgångsrikt genomförande av forskningsprojektet.

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

Ingen information tillagd

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ivo Martinac

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ABE/Hållbara byggnader

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ivo Martinac (im@kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

Övrig information

Denna kurs ersätter F1D5998 Projektarbete i installationsteknik 7,5 hp.

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Hållbara byggnader