Kurser, ABE/Hållbara byggnader

Kursnamn Omfattning Kurskod
Aktuell byggteknik 4,5 hp FAF3406
Aktuell byggteknik II 4,5 hp FAF3407
Byggnadsfysik 4,5 hp FAF3403
Byggnadsfysik II - lufttäthet i byggnader 4,5 hp FAF3404
Byggnadsfysik III mätmetoder och mätmetodik 6,0 hp FAF3405
Byggnadsfysikalisk mätteknik 7,5 hp FAF3412
Computational Fluid Dynamics, CFD, i design och utveckling 7,5 hp FAF3703
Energi- och resurssnålt byggande 7,5 hp FAF3411
Fukt i byggnader 7,5 hp FAF3401
Funktionell livslängd hos byggnader - Från teori till praktik 7,5 hp FAF3415
Fönsterteknik 4,5 hp FAF3408
Ind. litteraturkurs i ämnet Installationsteknik 7,5 hp FAF3507
Ind.litteraturkurs i ämnet Installationsteknik 7,5 hp F1D5309
Klimatteknik, grunder 7,5 hp F1D5303
Klimatteknik, grunder 7,5 hp FAF3503
Klimatteknik, komponenter 7,5 hp F1D5306
Klimatteknik, komponenter 7,5 hp FAF3505
Klimatteknik, system 7,5 hp F1D5304
Klimatteknik, system 7,5 hp FAF3504
Klimatteknik, tillämpningar 7,5 hp F1D5307
Klimatteknik, tillämpningar 7,5 hp FAF3506
Konstruktion för fuktsäkerhet och för att undvika vattenskador 2,5 hp FAF3402
Kvalitetssäkring av en byggnads teknisk funktion 7,5 hp F1D5235
Kvalitetssäkring av en byggnads tekniska funktion 7,5 hp FAF3418
Litteraturkurs, energianvändning i den byggda miljön 15,0 hp FAF3414
Modeling of Thermal Processes in Building 7,5 hp F1L5401
Modellering av termiska processer i byggnader 7,5 hp FAF3419
Modellering och simulering 7,5 hp F1D5314
Modellering och simulering 7,5 hp FAF3508
Mykologi för byggnadstekniker 4,5 hp FAF3416
Partiella differentialekvationer med tillämpningar inom strömningslära 7,5 hp FAF3702
Projektarbete i installationsteknik 7,5 hp F1D5998
Projektarbete i installationsteknik 7,5 hp FAF3509
Strömnings- och klimatteori 7,5 hp FAF3704
Strömningslära 7,5 hp F1D5301
Strömningslära 7,5 hp FAF3501
Sunda hus 7,5 hp FAF3417
Takteknik 4,5 hp FAF3409
Teknologier för lågenergihus 7,5 hp FAF3410
Tillämpning av exergianalyser i byggnader 7,5 hp FAF3413
Värmeöverföring 7,5 hp F1D5302
Värmeöverföring 7,5 hp FAF3502