Hoppa till huvudinnehållet

FAH3455 Kunskapskultur 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FAH3455 (VT 2013–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Ingen information tillagd

Lärandemål

Ingen information tillagd

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

"The symbolic construction of reality: the legacy of Ernst Cassirer", edited by Jeffrey Andrew Barash, University of Chicago Press, 2008. (Electronic resource).

Cassirer Ernst "An essay on man: an introduction to a philosophy of human culture", New Haven 1962, ISBN 991-098087-8.

Stan Oliver and Kondal Reddy Kandadi ”How to develop knowledge culture in organizations? A multiple case study of large distributed organizations.” Journal of Knowledge Management, vol 10, no 4, 2006, pp 6-24.

J-C Spender “Getting value from Knowledge Management”, The TQM Managzine, vol 18, no 3, 2006., pp 238-254. (Electronic resource, available at www.emeraldinsight.com/0954-478X.htm)

Hala Sabri “Knowledge Management in its context: adapting structure to a knowledge creating culture”, IJCM, vol 15(2), 2005.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

  Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

  Möjlighet till komplettering

  Ingen information tillagd

  Möjlighet till plussning

  Ingen information tillagd

  Examinator

  Profile picture Per Näsman

  Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

  Ytterligare information

  Kurswebb

  Ingen information tillagd

  Ges av

  ABE/Fastighetsekonomi och finans

  Huvudområde

  Denna kurs tillhör inget huvudområde.

  Utbildningsnivå

  Forskarnivå

  Påbyggnad

  Ingen information tillagd

  Kontaktperson

  Per Näsman, pern@kth.se

  Forskarkurs

  Forskarkurser på ABE/Fastighetsekonomi och finans