Hoppa till huvudinnehållet

FDD3258 Introduktion till högprestandaberäkningar 7,5 hp

Denna kurs ger de färdigheter som krävs för att använda HPC-resurser (High-Performance Computing) och innehåller en introduktion till en rad viktiga ämnen, såsom: - Moderna HPC-arkitekturer - Programmering med OpenMP på datorsystem med delat minne - Programmering med MPI på datorsystem med distribuerat minne - Programmering med CUDA på datorsystem med grafiska processorer (GPUs

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan FDD3258 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Denna kurs ger de färdigheter som krävs för att använda HPC-resurser (High-Performance Computing) och innehåller en introduktion till en rad viktiga ämnen, såsom:

 • Moderna HPC-arkitekturer
 • Delad minnesprogrammering med OpenMP
 • Distribuerad minnesprogrammering med MPI
 • GPU-programmering med CUDA

Lärandemål

I slutet av kursen kommer studenten att kunna:

 • Beskriva högpresterande datorsystem arkitekturer (inklusive GPUer)
 • Designa och implementa programkod med OpenMP för att effektivt använda datorsystem med delat minne,
 • Designa och implementa programkod med MPI för att effektivt använda superdatorer,
 • Designa och implementa programkod med CUDA för att effektivt använda grafiska processorer (GPUs),
 • Analysera prestanda och effektivitet för de olika programmeringsmetoderna

Kursupplägg

Kursen är uppdelad i fyra moduler:

 1. Högpresterande arkitekturer
 2. Programmering med OpenMP
 3. Programmering med MPI
 4. Programmering med CUDA

En uppgift är kopplad till varje kursmodul.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kursen är lämplig för studenter på forskarnivå som är intresserade av användning av högpresterande superdatorer.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper om Linux-kommando, C / C ++ eller Fortran-språk krävs.

Utrustning

 Tillgång till KTH PDC-superdatorer kommer att tillhandahållas.

Kurslitteratur

Lectures slides and additional material will be provided during the course.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • EXA1 - Examination, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

 Fyra uppgifter måste godkännas för att klara kursen.

Övriga krav för slutbetyg

 Fyra uppgifter måste godkännas för att klara kursen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Dirk Pleiter

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FDD3258

Ges av

EECS/Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Dirk Pleiter (pleiter@kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på EECS/Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik