Kurser, EECS/Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik

Kursnamn Omfattning Kurskod
Algoritmisk Bioinformatik 6,0 hp FDD3450
Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 7,5 hp FDD3437
Avancerad maskininlärning I 7,5 hp FDD3010
Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik 7,5 hp FDD3371
Basala Ganglierna- undersökning av teorier och modeller 7,5 hp FDD3442
Basala ganglierna-läskurs om teorier och modeller 3,0 hp FDD3443
Beräkningsaspekter på fylogeni 6,0 hp FDD3009
Beräkningsbaserad modellering inom aktuell neurovetenskap 3,0 hp FDD3007
Databrytning 6,0 hp FDD3342
Djupinlärning för biomedicinsk bildanalys 7,5 hp FDD3020
Doktorandkurs i artificiella neuronnät och andra lärande system 6,0 hp FDD3432
Doktorandkurs i neuronnäts- och biomodellering 9,0 hp FDD3435
Forskning: teori, metod, praktik 7,5 hp FDD3001
Hjärnliknande beräkning 7,5 hp FDD3499
Högprestandamodellering med finita element 7,5 hp FDD3375
Individuell kurs i beräkningsbiologi 7,5 hp FDD3451
Informationsvisualisering för doktorander 7,5 hp FDK3260
Interaktiv underhållningsteknik 6,0 hp FDD3336
Introduktion till högprestandaberäkningar 7,5 hp FDD3258
Introduktion till högprestandaberäkningar 7,5 hp FDN3258
Introduktion till programmering med GPGPU och användning för vetenskapliga beräkningar 7,5 hp FDD3015
lnformationsvisualisering for doktorander 7,5 hp FJH3003
Läskurs om statistisk avvikelsedetektion 4,5 hp FDD3334
Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 hp FDD3434
Mjukvaruutvecklingsverktyg för tekniska beräkningar 5,0 hp FDD3370
Neurovetenskap 7,5 hp FDD3401
Parallella beräkningar: teori - maskinvara - programvara, med särskilt fokus på flerkärnig programmering 7,5 hp FDD3003
Seminariegrupp om utvalda ämnen inom datavetenskap 6,0 hp FDD3021
Seminariekurs i högpresterande beräkningar och visualisering 3,0 hp FDD3327
Senaste framstegen inom beräkningar i molnet 5,0 hp FDD3321
Statistiska metoder i datalogi 6,0 hp FDD3447
Systemnivåteorier för hjärnfunktion 3,0 hp FDD3433
Tillämpad GPU-programmering 7,5 hp FDD3360
Vetenskaplig programmering i Python för beräkningsbiologi 5,0 hp FDD3436
Ämnen i beräkningsorienterad hjärnvetenskap: Seende I 4,0 hp FJH3001
Ämnen i beräkningsorienterad hjärnvetenskap: Seende II 6,0 hp FJH3002
Övervakning av moln- och mjukvarubaserade nätverk 9,0 hp FDD3314