Kurser, EECS/Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik

Kursnamn Hp Kurskod
Algoritmisk Bioinformatik 6,0 DD3450
Avancerad maskininlärning I 7,5 DD3010
Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik 7,5 DD3371
Basala Ganglierna- undersökning av teorier och modeller 7,5 DD3442
Basala ganglierna-läskurs om teorier och modeller 3,0 DD3443
Beräkningsaspekter på fylogeni 6,0 DD3009
Beräkningsbaserad modellering inom aktuell neurovetenskap 3,0 DD3007
Databrytning 6,0 DD3342
Doktorandkurs i artificiella neuronnät och andra lärande system 6,0 DD3432
Doktorandkurs i neuronnäts- och biomodellering 9,0 DD3435
Forskning: teori, metod, praktik 7,5 DD3001
Hjärnliknande beräkning 7,5 DD3499
Högprestandamodellering med finita element 7,5 DD3375
Individuell kurs i beräkningsbiologi 7,5 DD3451
Informationsvisualisering för doktorander 7,5 FDK3260
Interaktiv underhållningsteknik 6,0 DD3336
Introduktion till högprestandaberäkningar 7,5 DD3258
Introduktion till högprestandaberäkningar 7,5 DN3258
Introduktion till programmering med GPGPU och användning för vetenskapliga beräkningar 7,5 DD3015
lnformationsvisualisering for doktorander 7,5 FJH3003
Läskurs om statistisk avvikelsedetektion 4,5 DD3334
Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 DD3434
Mjukvaruutvecklingsverktyg för tekniska beräkningar 5,0 DD3370
Neurovetenskap 7,5 DD3401
Parallella beräkningar: teori - maskinvara - programvara, med särskilt fokus på flerkärnig programmering 7,5 DD3003
Seminariekurs i högpresterande beräkningar och visualisering 3,0 DD3327
Senaste framstegen inom beräkningar i molnet 5,0 DD3321
Statistiska metoder i datalogi 6,0 DD3447
Systemnivåteorier för hjärnfunktion 3,0 DD3433
Tillämpad GPU-programmering 7,5 DD3360
Vetenskaplig programmering i Python för beräkningsbiologi 5,0 DD3436
Ämnen i beräkningsorienterad hjärnvetenskap: Seende I 4,0 FJH3001
Ämnen i beräkningsorienterad hjärnvetenskap: Seende II 6,0 FJH3002
Övervakning av moln- och mjukvarubaserade nätverk 9,0 DD3314