Hoppa till huvudinnehållet

FDM3312 Individuell kurs i ny teknik för musikaliskt uttryck 10,0 hp


Genom denna kurs kan studenter med ett särskilt intresseområde inom ny teknik för musikaliskt uttryck utföra studier som har definierats individuellt för att passa deras intressen. Kursinnehåll och tentamen definieras individuellt för varje student. Studenter som är intresserade av att delta i kursen ombeds att först kontakta den ansvarige för motsvarande specialisering och sedan att ta kontakt med kursansvarig.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Ingen information tillagd

Lärandemål

Ingen information tillagd

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

Ingen information tillagd

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Roberto Bresin

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

EECS/Medieteknik och Interaktonsdesign

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Roberto Bresin (roberto@kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på EECS/Medieteknik och Interaktonsdesign