Kurser, EECS/Medieteknik och Interaktonsdesign

Kursnamn Omfattning Kurskod
Aktivitets teori och människa-dator interaktion 3,0 hp FDH3353
Aktuell forskning i MDI 7,5 hp FDH3370
Aktuell forskning i Medieteknik 7,5 hp FDM3513
Aktuell forskning i teknikförstärkt lärande 7,5 hp FDM3510
Användarupplevelser - teoretiska grunder 4,0 hp FDH3374
Avancerat stöd för användargränssnittsprogrammering 7,5 hp FDH3375
Datorstöd för samarbete 7,5 hp FDH3354
Den reflekterande praktikern 3,0 hp FDH3002
Design för människa-maskin interaktion 7,5 hp FDH3355
Dis-kurs 7,5 hp FDH3378
Dis-kurs 4,5 hp 4,5 hp FDH3377
Fenomenologi i HCI 7,5 hp FDH3357
Forskning i interaktionsdesign 7,5 hp FDH3011
Forskningsmetoder i Medieteknik och Människa-datorinteraktion 7,5 hp FDM3514
Forskningsmetoder i teknikstött lärande 5,0 hp FDH3363
Humaniora i HCI 4,0 hp FDH3358
ICT och Hållbarhet 7,5 hp FDM3506
Individuell kurs i musik- och ljudbehandling 5,0 hp FDM3320
Individuell kurs i musik- och ljudbehandling 7,5 hp FDM3321
Individuell kurs i musik- och ljudbehandling 10,0 hp FDM3322
Individuell kurs i musik- och ljudbehandling 15,0 hp FDM3323
Individuell kurs i ny teknik för musikaliskt uttryck 5,0 hp FDM3310
Individuell kurs i ny teknik för musikaliskt uttryck 7,5 hp FDM3311
Individuell kurs i ny teknik för musikaliskt uttryck 10,0 hp FDM3312
Individuell kurs i ny teknik för musikaliskt uttryck 15,0 hp FDM3313
Interaction: Konst, forskning och kreatörer 3,0 hp FDH3372
Interkulturell kommunikation 7,5 hp FDM3511
Intervju som datainsamlingsteknik och kvalitativ analys 7,5 hp FDH3367
Jämförande genreanalys 7,5 hp FDH3010
Lärandebeteende 7,5 hp FDM3509
Materialitet inom Människa- Datorinteraktion (MDI) 7,5 hp FDH3001
MID- Pärlor 7,5 hp FDH3356
Modeller av funktionshinder 2,0 hp FDH3005
Multisensorisk perception och tvärmodal interaktion 7,5 hp FDM3303
Människa-datorinteraktionens historia 7,5 hp FDH3050
Programmering som designpraktik 7,5 hp FDM3507
Reflexivitet inom HCI 7,5 hp FDH3376
Social Studies of Work and Technology 6,0 hp FDH3338
Soma Design 7,5 hp FDM3520
Transparens i tekniska och sociala system 7,5 hp FDH3004
Tvärvetenskapliga perspektiv på rytm 7,5 hp FJM3201