Kurser, EECS/Medieteknik och Interaktonsdesign

Kursnamn Hp Kurskod
Aktivitets teori och människa-dator interaktion 3,0 DH3353
Aktuell forskning i MDI 7,5 DH3370
Aktuell forskning i Medieteknik 7,5 DM3513
Aktuell forskning i teknikförstärkt lärande 7,5 DM3510
Användarupplevelser - teoretiska grunder 4,0 DH3374
Avancerat stöd för användargränssnittsprogrammering 7,5 DH3375
Datorstöd för samarbete 7,5 DH3354
Den reflekterande praktikern 3,0 DH3002
Design för människa-maskin interaktion 7,5 DH3355
Dis-kurs 7,5 DH3378
Fenomenologi i HCI 7,5 DH3357
Forskning i interaktionsdesign 7,5 DH3011
Forskningsmetoder i Medieteknik och Människa-datorinteraktion 7,5 DM3514
Humaniora i HCI 4,0 DH3358
ICT och Hållbarhet 7,5 DM3506
Individuell kurs i musik- och ljudbehandling 5,0 DM3320
Individuell kurs i musik- och ljudbehandling 7,5 DM3321
Individuell kurs i musik- och ljudbehandling 10,0 DM3322
Individuell kurs i musik- och ljudbehandling 15,0 DM3323
Individuell kurs i ny teknik för musikaliskt uttryck 5,0 DM3310
Individuell kurs i ny teknik för musikaliskt uttryck 7,5 DM3311
Individuell kurs i ny teknik för musikaliskt uttryck 10,0 DM3312
Individuell kurs i ny teknik för musikaliskt uttryck 15,0 DM3313
Interaction: Konst, forskning och kreatörer 3,0 DH3372
Interkulturell kommunikation 7,5 DM3511
Intervju som datainsamlingsteknik och kvalitativ analys 7,5 DH3367
Jämförande genreanalys 7,5 DH3010
Lärandebeteende 7,5 DM3509
Materialitet inom Människa- Datorinteraktion (MDI) 7,5 DH3001
MID- Pärlor 7,5 DH3356
Multisensorisk perception och tvärmodal interaktion 7,5 DM3303
Människa-datorinteraktionens historia 7,5 DH3050
Programmering som designpraktik 7,5 DM3507
Reflexivitet inom HCI 7,5 DH3376
Social Studies of Work and Technology 6,0 DH3338
Soma Design 7,5 FDM3520
Tvärvetenskapliga perspektiv på rytm 7,5 FJM3201