FEG3202 Seminariekurs i elektriska energisystem 1,0 hp

Seminar Course in Electric Power Systems

The aim of this course is to present selected research topics and industrial applications that are of importance to current research in electric power systems.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Research topics and industrial applications in the field of electric power systems, for example stability and control of power systems, planning and operation of power system, electricity market design as well as computational and simulation techniques relevant to electric power systems.

Lärandemål *

After the course, the student should

 • be acquainted to current research topics and industrial applications in electric power systems,
 • be able to discuss and reflect upon current research topics and industrial applications in electric power systems,
 • be able to give a presentation on a current research topic in electric power systems.

Kursupplägg

Seminars.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

The course is intended for Ph.D. students in electric power systems, but can also be interesting for students from other fields of electrical engineering.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Handouts, technical reports, scientific publications.

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

  Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

  Övriga krav för slutbetyg *

  • Participation in at least ten seminars (where each seminar is about one hour long).
  • 30 minutes presentation (+ up to 30 minutes discussion) on a selected topic in a seminar.

  Möjlighet till komplettering

  Ingen information tillagd

  Möjlighet till plussning

  Ingen information tillagd

  Examinator

  Mikael Amelin

  Ytterligare information

  Kurswebb

  Ingen information tillagd

  Ges av

  EECS/Elkraftteknik

  Huvudområde *

  Ingen information tillagd

  Utbildningsnivå *

  Forskarnivå

  Påbyggnad

  Ingen information tillagd

  Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

  Forskarkurs

  Forskarkurser på EECS/Elkraftteknik