Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalFEG3222 Elmarknadsanalys, doktorandkurs 10,0 hpAdministrera Om kursen

The aim of the course is that the students learn methods and models for how the price is formed in an electricity market. The course comprises background information about possible ways to design an electricity market, impact from congestions, treatment of externalities such as methods to limit emissions, risk analysis and market power. Applied optimization is shown to be one suitable method to simulate market behaviour.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan FEG3222 (VT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Electricity pricing, congestion management, hydro power, market power, environmental issues, regulation market, financial derivatives, transmission tariffs, role of the TSO, capacity investments, investment dynamics.

Lärandemål

After the course, the student should be able to

 • describe the principles of how an electricity market can be organised,
 • describe treatment of flexible load
 • describe methods to handle congestion in power markets,
 • describe methods for analyzing prices in markets with limited competition,
 • describe basic methods for financial risk management in power markets,
 • describe methods to handle externalities, such as environmental problems, in electricity markets,
 • perform calculations of pricing in small systems with one of the above characteristics.
 • analyze pricing in larger power systems with combinations of several of the above named characteristics.
 • apply methods for analyzing the trade off between low prices and reliability in larger power systems,
 • formulate market simulation problems with mathematical expressions,
 • analyze investment dynamics in electricity markets,
 • reflect on possible ways to design electricity markets.

Kursupplägg

Lectures, home assignments, 5 h exam, project assignments.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

The course is intended for Ph.D. students in electric power systems, but can also be interesting for students from other fields of electrical engineering.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

L. Söder “Electricity Market Analysis”.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • EXA1 - Examination, 10,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

The project assignments are chosen by students in agreement with their supervisors and the examiner of the course.

Övriga krav för slutbetyg

 • Approved home assignments.
 • Passed the exam.
 • Approved project assignments.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mohammad Reza Hesamzadeh

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FEG3222

Ges av

EECS/Elkraftteknik

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mohammad Reza Hesamzadeh (mrhesamzadeh@ee.kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på EECS/Elkraftteknik