Kurser, EECS/Elkraftteknik

Kursnamn Omfattning Kurskod
Analys av elkraftsystem, del 1 10,0 hp FEG3211
Avancerad switchning inom effektelektroniken 8,0 hp FEN3219
Avancerade elsystem, doktorandkurs 5,0 hp FEG3314
Avancerade elsystem, laborationskurs 6,0 hp FEG3316
Avancerade elsystem, större doktorandkurs 10,0 hp FEG3315
Avancerade elsystem, större laborationskurs 10,0 hp FEG3317
Datortillämpningar i elkraftsystemet, doktorandkurs 9,0 hp FEN3251
Effektelektronik för transmissionstillämpningar 7,5 hp FEJ3280
Effektelektronisk modulation 8,0 hp FEJ3311
Elmarknadsanalys, doktorandkurs 10,0 hp FEG3222
Elmaskinsanalys 9,0 hp FEJ3210
Experimentella metoder inom effektelektroniken 8,0 hp FEJ3216
FACTS och HVDC i elkraftsystem 10,0 hp FEG3213
HVDC/FACTS-systemens dynamiska förlopp i realtidsimulering 8,0 hp FEN3340
Informationsmodellering med tillämpning på elkraftsystem 6,0 hp FEH3240
Introduktion till elmaskinanalys 7,5 hp FEJ3222
Introduktion till energisystem 8,0 hp FEG3201
Kapsling av effekthalvledarkomponenter 8,0 hp FEJ3318
Kommunikation och styrning i elkraftsystem, doktorandkurs 9,0 hp FEN3250
Konstruktion av magnetiska komponenter för effektelektronik 8,0 hp FEJ3310
Konstruktion av mönsterkort för effektelektronik 8,0 hp FEN3213
Konstruktion av permanentmagnetiserande synkronmaskiner 9,0 hp FEJ3221
Kraftelektronisk reglering av omriktare för nätapplikationer och elektriska drivsystem 5,0 hp FEJ3230
Kraftsystemautomation 6,0 hp FEH3250
Laborationskurs i Elektriska maskiner 5,0 hp FEJ3200
Moderna elkraftsystem, doktorandkurs 5,0 hp FEG3312
Moderna elkraftsystem, mindre doktorandkurs 2,0 hp FEG3311
Moderna elkraftsystem, större doktorandkurs 10,0 hp FEG3313
Moderna elmarknader, doktorandkurs 5,0 hp FEG3322
Moderna elmarknader, mindre doktorandkurs 2,0 hp FEG3321
Moderna elmarknader, större doktorandkurs 10,0 hp FEG3323
Monte carlo-metoder inom elkraftforskning 10,0 hp FEG3131
Seminariekurs i elektriska energisystem 1,0 hp FEG3202
Seminarieserie i elektriska maskiner och effektelektronik 3,0 hp FEJ3420
Stabilitet och styrning av elkraftsystem 10,0 hp FEG3214
Systemplanering, doktorandkurs 10,0 hp FEG3221
Vindkraftsystem, doktorandkurs 10,0 hp FEG3231