Kurser, EECS/Elkraftteknik

Kursnamn Hp Kurskod
Analys av elkraftsystem, del 1 10,0 EG3211
Avancerade elsystem, doktorandkurs 5,0 EG3314
Avancerade elsystem, laborationskurs 6,0 EG3316
Avancerade elsystem, större doktorandkurs 10,0 EG3315
Avancerade elsystem, större laborationskurs 10,0 EG3317
Datortillämpningar i elkraftsystemet, doktorandkurs 9,0 EN3251
Effektelektronik för transmissionstillämpningar 7,5 EJ3280
Effektelektronisk modulation 8,0 EJ3311
Elmarknadsanalys, doktorandkurs 10,0 EG3222
Elmaskinsanalys 9,0 EJ3210
Experimentella metoder inom effektelektroniken 8,0 EJ3216
FACTS och HVDC i elkraftsystem 10,0 EG3213
Informationsmodellering med tillämpning på elkraftsystem 6,0 EH3240
Introduktion till elmaskinanalys 7,5 EJ3222
Introduktion till energisystem 8,0 EG3201
Kapsling av effekthalvledarkomponenter 8,0 EJ3318
Kommunikation och styrning i elkraftsystem, doktorandkurs 9,0 EN3250
Konstruktion av magnetiska komponenter för effektelektronik 8,0 EJ3310
Konstruktion av mönsterkort för effektelektronik 8,0 EN3213
Konstruktion av permanentmagnetiserande synkronmaskiner 9,0 EJ3221
Kraftelektronisk reglering av omriktare för nätapplikationer och elektriska drivsystem 5,0 EJ3230
Kraftsystemautomation 6,0 EH3250
Laborationskurs i Elektriska maskiner 5,0 EJ3200
Moderna elkraftsystem, doktorandkurs 5,0 EG3312
Moderna elkraftsystem, mindre doktorandkurs 2,0 EG3311
Moderna elkraftsystem, större doktorandkurs 10,0 EG3313
Moderna elmarknader, doktorandkurs 5,0 EG3322
Moderna elmarknader, mindre doktorandkurs 2,0 EG3321
Moderna elmarknader, större doktorandkurs 10,0 EG3323
Monte carlo-metoder inom elkraftforskning 10,0 EG3131
Seminariekurs i elektriska energisystem 1,0 EG3202
Seminarieserie i elektriska maskiner och effektelektronik 3,0 EJ3420
Stabilitet och styrning av elkraftsystem 10,0 EG3214
Systemplanering, doktorandkurs 10,0 EG3221
Vindkraftsystem, doktorandkurs 10,0 EG3231