Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

FEG3322 Moderna elmarknader, doktorandkurs 5,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2024 Start 2024-01-16 programstuderande

Anmälningskod

60894

Rubriker med innehåll från kursplan FEG3322 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Electricity market design, planning and operation of power systems, computational and simulation techniques relevant to analysis of modern electricity markets.

Lärandemål

After the course, the student should be able to

  • describe the development and latest trends in electricity market design and its connection to operation and planning of power system,
  • give a presentation on a topic from the field,
  • discuss a topic from the field with other researchers as well as engineers, economists and policy makers from the industry,
  • analyse and reflect upon different models and methods for electricity market design and planning and operation of power systems.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

The course is intended for Ph.D. students in electric power systems, but can also be interesting for students from other fields of electrical engineering.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • EXA1 - Examination, 5,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

The result of the project is reported in a seminar as well as a technical report (about 10-20 pages)

Övriga krav för slutbetyg

Approved seminar.
Approved technical report.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mikael Amelin

Forskarkurs

Forskarkurser på EECS/Elkraftteknik