Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

FEO3280 Teoretiska grunder för trådlös kommunikation 12,0 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2024 Start 2024-03-18 programstuderande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

P4 (12,0 hp)

Varaktighet

2024-03-18
2024-06-03

Studietakt

67%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2024 Start 2024-03-18 programstuderande

Anmälningskod

60802

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2024 Start 2024-03-18 programstuderande

Kontaktperson

Mikael Skoglund (skoglund@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan FEO3280 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar de teoretiska grunderna för trådlös kommunikation som är baserade på grundläggande principer från informationsteori, kommunikationsteori, detektering och estimering, och signalbehandling. Kusen behandlar bl.a.,

 • Kapacitet för trådlösa kanaler
 • Kapacitet för system med flera användare och opportunistisk kommunikation
 • MIMO I: ”spatial multiplexing” och kanalmodellering
 • MIMO II: kapacitet och multiplexing-metoder
 • MIMO III: diversity-multiplexing-avvägning och universella rum-tid-koder
 • MIMO IV: fleranvändarkommunikation

De tre huvudämnen är: 1) kanalkapacitet och informationsteori för trådlösa kanaler; 2) överföring med flera antenner; 3) fleranvändarkommunikation.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna:

 • Identifiera och beskriva fundamentala gränser för trådlös kommunikation (t.ex., kanalkapacitet, outage-sannolikhet, felsannolikhet, frihetsgrader, diversitet, effekt- och bandbreddseffektivitet)
 • Identifiera och beskriva fysikaliska fenomen som begränsar prestanda för trådlös kommunikation.
 • Identifiera och beskriva moderna metoder för trådlös höghastighetskommunikation (t.ex. MIMO, schedulering och koordinering av användare, effekt- och hastighetstilldelning).
 • Tillämpa matematiska metoder för att analysera och syntetisera trådlös kommunikation med en och flera användare.
 • Lösa matematiska problem som uppstår när fundamentala gränser för trådlös kommunikation analyseras.
 • Tillämpa objektiva mått såsom kanalkapacitet, outage-sannolikhet, felsannolikhet, frihetsgrader, diversitet, effekt- och bandbreddseffektivitet för att jämföra olika metoder och analysera deras prestanda vid olika tillämpningar.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskap motsvarande EQ2310 Digital Kommunikation och EQ2410 Avancerad Digital Kommunikation.

Rekommenderade förkunskaper

Kunskap motsvarande EQ2310 Digital Kommunikation och EQ2410 Avancerad Digital Kommunikation.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • EXA1 - Examination, 12,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

  Hemuppgifter och medverkande vid ticking-sessioner: godkänd/underkänd

Övriga krav för slutbetyg

För att få godkänt, förväntas studenterna kunna presentera lösningar till minst 80% av alla hemuppgifter vid ticking-sessioner. 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mikael Skoglund (skoglund@kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på EECS/Teknisk informationsvetenskap