Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Denna forskarnivå kursen ger en introduktion till en mängd olika kemiska experimentella tekniker som används för tillverkning av nanomaterial.

Efter ett framgångsrikt slutförande av kursen skall studenten kunna:

• Beskriva och skilja mellan olika modeller av kemisk bindning (joniska, Kovalent, Lewis, metall) och föreslå den dominerande typen av bindning föreningar.

• Upprätta Lewis strukturer, inklusive resonans och alternativa former, bestämma VSEPR-formler och geometri av kemiska föreningar och (för enkla föreningar) anger hybridisering.

• Dra formen av enkla molekyler, visar bindning systemet och avgift på varje atom.

• Beskriv bottom-up och top-down strategier för att framställa nanostrukturerade material.

• Lista över lösningsbaserade tekniker som används för tillverkning av nanomaterial.

• Beskriva och jämföra samutfällning med de andra lösningbaserade tekniker.

• Beskriva och jämföra sol-gel teknik med de andra läsningsbaserade metoder.

• Beskriv mikroemulsion syntes teknik lösning och jämföra det med andra tekniker.

• Förklara den bakomliggande principen för morfologi och storlek kontroll i lösning-baserade tillverkningsteknik.

• Beskriv Principer för elektrokemiska redoxreaktioner och förklara processen för tillverkning av nanostrukturerade material.

• Beskriv självorganisering, förklara den underliggande principen för tillverkning av nanostrukturerade material.

• Ge exempel på nanostrukturerade material som tillverkats genom självorganisering.

• Beskriv principer för självorganisering med mesocrystaller.

• Föreslå möjliga Strategier för tillverkning av ett nanomaterial med givna komplexitet.

• Utforma en strategi / strategier för tillverkning av nanomaterial med definierad sammansättning, morfologi och partikelstorlek.

• Hitta information i litteraturen om kemisk och fysisk tillverkning linjer, sammanställa och presentera detta skriftligt och muntligt.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Ingen information tillagd

Lärandemål

Ingen information tillagd

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande inledande kemi eller materialvetenskap kunskaper på universitetsnivå.

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

Ingen information tillagd

Examination

Ingen information tillagd

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Muhammet Toprak

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Olika delar av kursen kommer att kräva olika resurser. Åhörarkopior och up-to-date litteratur relaterade resurser kommer att utnyttjas och distribueras under lektionerna. Av följande läroböcker kommer att vara till nytta för de angivna ämnen:

1. General Chemistry and principles: Burdge, J: Chemistry, 2nd Edition. McGraw-Hill, 2010.

2. Sol-gel synthesis: Sol-Gel Science: The Physics and Chemistry of Sol-gel Processing. Brinker, C.J.; G.W. Scherer, Academic Press, 1990.

3. Applied Electrochemistry. Thompson, Maurice de Kay, The MacMillan company ( available on line at: http://www.archive.org/stream/appliedelectroch00thomrich#page/n5/mode/2up) Chapter III, IV, V.

4. Online source at: http://www.tannerm.com/electrochem.htm

5. Virtual Chemistry Textbook: A reference text for General Chemistry by Stephen Lower. Available online

 at: http://www.chem1.com/acad/webtext/virtualtextbook.html

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Tillämpad fysik