Kurser, SCI/Tillämpad fysik

Kursnamn Omfattning Kurskod
Avancerad molekyldynamik 5,0 hp FSK3523
Avancerade material och tillverkningsteknik för fotonik 7,5 hp FSK3450
Avancerade material of processteknik för fotonik 10,5 hp FSK3880
Avancerade ämnen i materialvetenskap 6,0 hp FSK3881
Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi 6,0 hp FSK3500
Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi, utökad kurs 7,5 hp FSK3501
Biofysik 7,5 hp FSK3524
Biomedicin för ingenjörer 12,0 hp FSK3531
Cellodling: teori och praktik 4,0 hp FSK3503
Cellulär biofysik 10,0 hp FSK3502
Den biologiska cellens fysik I 8,0 hp FSK3510
Den biologiska cellens fysik II 6,0 hp FSK3511
Doktorandseminarium i nanofabrikation 7,5 hp FSK3760
Elektrostråle och jonstråle nanofabrikation 3,0 hp FSK3750
Experimentell molekylfysik 6,0 hp FSK3821
Experimentella metoder i molekylär biofysik 8,0 hp FSK3520
Femtokemi 8,0 hp FSK3810
Fiberoptisk kommunikation 9,0 hp FIO3656
Fiberoptisk kommunikation 9,0 hp FSK3883
Fluorescens-spektroskopi för biomolekylära studier 6,0 hp FSK3521
Flödescytometri 3,0 hp FSK3527
Forskningens frontlinjer i Medicinsk och Biomedicinsk Teknik 1,5 hp FSK3525
Fotonik 7,5 hp FSK3403
Fotonik 7,5 hp FSK3884
Fourieroptik 6,0 hp FSK3340
Framsteg i optiska nätverk 7,5 hp FSK3885
Halvledar-och nano-optik 6,0 hp FIO3004
Halvledar och nanooptik 6,0 hp FSK3886
Ickelinjär optik 10,5 hp FSK3420
Ickelinjär optisk teknologi 12,0 hp FSK3421
Introduktion till biomedicin 6,0 hp FSK3530
Introduktion till svepprob-mikroskopi 6,0 hp FSK3740
Karakteriseringsmetoder i materialfysik med neutroner och synkrotronljusstrålning 7,5 hp FIM3000
Karakteriseringsmetoder i materialfysik med neutroner och synkrotronljustrålning 7,5 hp FSK3887
KTH-SJTU sommarskola i interdiciplinär biomedicinsk forskning 4,5 hp FSK3526
Kvantelektronik 8,0 hp FSK3600
Kvantfotonik 7,5 hp FSK3601
Kvantitativ databehandling och analys för mikroskopi 7,5 hp FSK3522
Kvantmekaniska datorberäkningar för material- och nanofysik 7,5 hp FIM3007
Laserfysik 7,5 hp FSK3400
Laserfysik 7,5 hp FSK3404
Laserfysik 10,5 hp FSK3410
Laserfysik fk 12,0 hp FSK3411
Laserspektroskopi 8,0 hp FSK3800
Ljusmikroskopi, teori och praktik 4,0 hp FSK3515
Luminescens spektroskopi av halvledare 6,0 hp FSK3888
Luminescens spektroskopi av halvledare: teori och experiment 7,5 hp FSK3889
Luminiscens spektroskopi av halvledare 6,0 hp FIM3005
Luminiscens spektroskopi av halvledare: teori och experiment 7,5 hp FIM3008
Magnetism i tunna filmer 7,5 hp FSK3890
Magnetism i tunna filmer och nanostrukturer 7,5 hp FIM3601
Matematisk modellering i cell fysik 6,0 hp FSK3516
Material för energitillämplingar 3,0 hp FSK3891
Material för energitillämpningar 3,0 hp FIM3001
Mesoskopisk fysik 8,0 hp FSK3700
Mikrovågsteknik, avancerad doktorandkurs 7,5 hp FIT3002
Mikrovågsteknik, avancerad doktorandkurs 7,5 hp FSK3892
Mikrovågsteknik, grundläggande doktorandkurs 7,5 hp FIT3001
Molekylärbiologi för avbildning, teori och praktik 6,0 hp FSK3512
Nanoelektronik 9,0 hp FIM3003
Nanoelektronik 9,0 hp FSK3894
Nanofotonik och bionanofotonik 7,5 hp FSK3560
Nanomaterialkemi 6,0 hp FSK3900
Nanostrukturerade material 6,0 hp FSK3895
Nanostrukturerade material och självorganisering 6,0 hp FIM3004
Optik 9,0 hp FIO3002
Optik 9,0 hp FSK3896
Optisk design 6,0 hp FSK3330
Praktikaliteter för forskarstuderanden 1,5 hp FIT3000
Praktikaliteter för forskarstuderanden 1,5 hp FSK3897
Proteinfysik 7,5 hp FSI3430
Röntgenfysik och tillämpningar 6,0 hp FSK3550
Seminariekurs i lasersäkerhet 1,5 hp FSK3415
Seminarkurs på cellens fysik 2,0 hp FSK3513
Simulering av cell fysik med virtualcell 4,0 hp FSK3517
Spinnelektronik 8,0 hp FSK3710
Stokastiska metoder 5,0 hp FIM3010
Stokastiska metoder 5,0 hp FSK3898
Superupplösande mikroskopi 3,0 hp FSK3514
Supraledning och tillämpningar 6,0 hp FSK3759
Synens neurofysiologi 5,0 hp FSK3371
Teknisk fotografi 8,0 hp FSK3380
Ultraljudsfysik och tillämpningar 6,0 hp FSK3540
Vinterskola i fotonik för energi 2,0 hp FIO3000
Vinterskola i fotonik för energi 2,0 hp FSK3899
Visuell optik 7,5 hp FSK3374
Visuell psykofysik 7,5 hp FSK3372
Ögats optik 7,5 hp FSK3370