Kurser, SCI/Tillämpad fysik

Kursnamn Hp Kurskod
Avancerad molekyldynamik 5,0 FSK3523
Avancerad molekyldynamik 7,5 SI3450
Avancerade material och processteknik för fotonik 10,5 IO3001
Avancerade material och tillverkningsteknik för fotonik 7,5 SK3450
Avancerade material of processteknik för fotonik 10,5 SK3880
Avancerade ämnen i materialvetenskap 6,0 IM3002
Avancerade ämnen i materialvetenskap 6,0 SK3881
Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi 6,0 SK3500
Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi, utökad kurs 7,5 SK3501
Biofysik 7,5 FSK3524
Biofysik 7,5 SI3720
Biomedicin för ingenjörer 12,0 SK3531
Cellodling: teori och praktik 4,0 FSK3503
Cellulär biofysik 10,0 FSK3502
Den biologiska cellens fysik I 8,0 SK3510
Den biologiska cellens fysik II 6,0 SK3511
Doktorandseminarium i nanofabrikation 7,5 SK3760
Elektrostråle och jonstråle nanofabrikation 3,0 SK3750
Experimentell molekylfysik 6,0 SK3821
Experimentella metoder för karakterisering av bulk nanomaterial 7,5 IM3006
Experimentella metoder för katakterisering av bulk nanomaterial 7,5 SK3882
Experimentella metoder i molekylär biofysik 8,0 SK3520
Femtokemi 8,0 SK3810
Fiberoptisk kommunikation 9,0 IO3656
Fiberoptisk kommunikation 9,0 SK3883
Fluorescens-spektroskopi för biomolekylära studier 6,0 SK3521
Forskningens frontlinjer i Medicinsk och Biomedicinsk Teknik 1,5 SK3525
Fotonik 7,5 IO3655
Fotonik 7,5 SK3884
Fourieroptik 6,0 SK3340
Framsteg i optiska nätverk 7,5 SK3885
Halvledar-och nano-optik 6,0 IO3004
Halvledar och nanooptik 6,0 SK3886
Ickelinjär optik 10,5 SK3420
Ickelinjär optisk teknologi 12,0 SK3421
Introduktion till biomedicin 6,0 SK3530
Introduktion till svepprob-mikroskopi 6,0 SK3740
Karakteriseringsmetoder i materialfysik med neutroner och synkrotronljusstrålning 7,5 IM3000
Karakteriseringsmetoder i materialfysik med neutroner och synkrotronljustrålning 7,5 SK3887
KTH-SJTU sommarskola i interdiciplinär biomedicinsk forskning 4,5 SK3526
Kvantelektronik 8,0 SK3600
Kvantfotonik 7,5 SK3601
Kvantitativ databehandling och analys för mikroskopi 7,5 SK3522
Kvantmekaniska datorberäkningar för material- och nanofysik 7,5 IM3007
Laserfysik 7,5 SK3400
Laserfysik 10,5 SK3410
Laserfysik fk 12,0 SK3411
Laserspektroskopi 8,0 SK3800
Ljusmikroskopi, teori och praktik 4,0 SK3515
Luminescens spektroskopi av halvledare 6,0 SK3888
Luminescens spektroskopi av halvledare: teori och experiment 7,5 SK3889
Luminiscens spektroskopi av halvledare 6,0 IM3005
Luminiscens spektroskopi av halvledare: teori och experiment 7,5 IM3008
Magnetism i tunna filmer 7,5 SK3890
Magnetism i tunna filmer och nanostrukturer 7,5 IM3601
Matematisk modellering i cell fysik 6,0 SK3516
Material för energitillämplingar 3,0 SK3891
Material för energitillämpningar 3,0 IM3001
Mesoskopisk fysik 8,0 SK3700
Mikrovågsteknik, avancerad doktorandkurs 7,5 IT3002
Mikrovågsteknik, avancerad doktorandkurs 7,5 SK3892
Mikrovågsteknik, grundläggande doktorandkurs 7,5 IT3001
Mikrovågsteknik, grundläggande doktorandkurs 7,5 SK3893
Molekylärbiologi för avbildning, teori och praktik 6,0 SK3512
Nanoelektronik 9,0 IM3003
Nanoelektronik 9,0 SK3894
Nanofotonik och bionanofotonik 7,5 SK3560
Nanomaterialkemi 6,0 SK3900
Nanostrukturerade material 6,0 SK3895
Nanostrukturerade material och självorganisering 6,0 IM3004
Optik 9,0 IO3002
Optik 9,0 SK3896
Optisk design 6,0 SK3330
Praktikaliteter för forskarstuderanden 1,5 IT3000
Praktikaliteter för forskarstuderanden 1,5 SK3897
Proteinfysik 7,5 SI3430
Röntgenfysik och tillämpningar 6,0 SK3550
Seminariekurs i lasersäkerhet 1,5 SK3415
Seminarkurs på cellens fysik 2,0 SK3513
Seminarkurs på Tillämpad Fysik (ett år) 1,5 SK3001
Seminarkurs på Tillämpad Fysik (två år) 3,0 SK3002
Simulering av cell fysik med virtualcell 4,0 SK3517
Spinnelektronik 8,0 SK3710
Stokastiska metoder 5,0 IM3010
Stokastiska metoder 5,0 SK3898
Superupplösande mikroskopi 3,0 SK3514
Supraledning och tillämpningar 6,0 SK3759
Synens neurofysiologi 5,0 SK3371
Teknisk fotografi 8,0 SK3380
Ultraljudsfysik och tillämpningar 6,0 SK3540
Vinterskola i fotonik för energi 2,0 IO3000
Vinterskola i fotonik för energi 2,0 SK3899
Visuell optik 7,5 FSK3374
Visuell psykofysik 7,5 SK3372
Ögats optik 7,5 SK3370