Hoppa till huvudinnehållet

FSG3085 Rörelseanalys och modellering 3,0 hp

This course consists of experiments in human movement analysis, with assignments in modeling.  This course is aimed towards PhD students in musculoskeletal or neuromuscular biomechanics. It should ideally be taken early in PhD studies.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan FSG3085 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

The course focuses first on the experimental motion analysis of humans, in which active cameras record motion from small markers placed on the subjects, after which a model to calculate actual joint motion and loading is used. This experimental motion analysis can then be implemented into musculoskeletal modeling software, after which muscle activations, anatomical structure, loading conditions and material properties can be modified to represent, for example, presence of pathology, which may change the strategy of the motion.

The motion capture will take place at Karolinska University Hospital and the simulation, at KTH Engineering Science, Mechanics. The cuorsewill require familiarity with motion capture and anaysis software from Vicon Motion Systems. The program SIMM by Musculographics Inc. is central to the course, with the additional module Dynamic Pipeline, which provides a pipeline between the biomechanical model and the calculated equations of motion in the underlying program SD/Fast.

Lärandemål

After the course, the student should be able to:

  • Understand the concepts and implementation of motion analysis in hospital and research settings
  • Implement experimental motion analysis data into a computerized musculoskeletal modeling environment
  • Understand how experimental errors may translate into numerical errors and possibly propagate
  • Have a basic understanding of motion capture software
  • Have a good understanding of graphics-based biomechanical modeling software

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Participants should be enrolled in a PhD program related to biomechanics.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projektarbete, 1,5 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

INL1 Inlämningsuppgift 1,5 hp (P, F)

PRO1 Projektarbete 1,5 hp (P, F)

Övriga krav för slutbetyg

Final project.  All three assignments and final project are compulsory. The grading scale is Pass/Fail.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FSG3085

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Lanie Gutierrez Farewik

Övrig information

Participants should be enrolled in a PhD program related to biomechanics.

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Mekanik