Kurser, SCI/Mekanik

Kursnamn Omfattning Kurskod
Aktuella problem i mekaniken I 4,5 hp FSG3030
Aktuella problem i mekaniken II 4,5 hp FSG3031
Aktuella problem i mekaniken III 4,5 hp FSG3032
Aktuella problem i mekaniken IV 6,0 hp FSG3129
Aktuella problem i mekaniken V 3,0 hp FSG3035
Aktuella problem i strömningsmekaniken I 3,0 hp FSG3102
Aktuella problem i strömningsmekaniken II 4,5 hp FSG3104
Aktuella problem i strömningsmekaniken III 4,5 hp FSG3121
Aktuella problem i strömningsmekaniken IV 6,0 hp FSG3126
Avancerade metoder i strömningsmekanik 7,5 hp FSG3134
Biomekanik och muskelarbete 7,5 hp FSG3084
Fordonsaerodynamik 9,0 hp FSG3128
Foundations of Classical Mechanics 7,5 hp F5C5046
Gasdynamik för förbränningsmotorer 5,0 hp FSG3132
Ingenjörskap för ett hållbart samhälle 3,0 hp FSG3133
Journal club i biomekanik 4,0 hp FSG3086
Kinetisk gasteori 7,0 hp FSG3131
Kompressibel strömningsmekanik 9,0 hp FSG3113
Mikroströmningar 4,5 hp FSG3135
Non-linear Oscillations and Dynamical Systems 7,5 hp FSG3045
Numeriska metoder i strömningsmekanik 7,5 hp FSG3114
Osäkerhetsanalys 5,0 hp FSG3130
Rörelseanalys och modellering 3,0 hp FSG3085
Sammanfattande kurs i teknisk mekanik 7,5 hp FSG3119
Statistisk mekanik för ingenjörer 5,0 hp FSG3136
Strömningsmekanik för vindenergi 7,5 hp FSG3226
Störningsmetoder i mekanik 7,5 hp FSG3123
Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar 6,0 hp FSG3224
Tillämpningar av grundläggande strömningsmekanik 7,5 hp FSG3115
Turbulens 9,0 hp FSG3112
Vågrörelser och hydrodynamisk stabilitet 7,5 hp FSG3122