Kurser, SCI/Mekanik

Kursnamn Hp Kurskod
Aktuella problem i mekaniken I 4,5 SG3030
Aktuella problem i mekaniken II 4,5 SG3031
Aktuella problem i mekaniken III 4,5 SG3032
Aktuella problem i mekaniken IV 6,0 SG3129
Aktuella problem i mekaniken V 3,0 SG3035
Aktuella problem i strömningsmekaniken I 4,5 5C5102
Aktuella problem i strömningsmekaniken II 4,5 5C5104
Aktuella problem i strömningsmekaniken III 4,5 SG3121
Aktuella problem i strömningsmekaniken IV 6,0 SG3126
Avancerade metoder i strömningsmekanik 7,5 SG3134
Avancerad strukturdynamik 8,0 SG3082
Biomekanik och muskelarbete 7,5 SG3084
Biomimetisk mekanik 7,0 SG3089
Fordonsaerodynamik 9,0 SG3128
Foundations of Classical Mechanics 7,5 5C5046
Gasdynamik för förbränningsmotorer 5,0 SG3132
Icke-linjära finita elementmetoder 7,0 SG3088
Ingenjörskap för ett hållbart samhälle 3,0 SG3133
Journal club i biomekanik 4,0 SG3086
Kinetisk gasteori 7,0 SG3131
Kompressibel strömningsmekanik 9,0 SG3113
Mikroströmningar 4,5 5C5130
Non-linear Oscillations and Dynamical Systems 7,5 SG3045
Numeriska metoder i strömningsmekanik 7,5 SG3114
Osäkerhetsanalys 5,0 SG3130
Rörelseanalys och modellering 3,0 SG3085
Sammanfattande kurs i teknisk mekanik 7,5 SG3119
Strukturmekaniska FEM 7,5 SG3081
Strömningsmekanik för vindenergi 7,5 SG3226
Strömningsmekanik, högre kurs 15,0 SG3105
Störningsmetoder i mekanik 7,5 SG3123
Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar 6,0 SG3224
Tillämpningar av grundläggande strömningsmekanik 7,5 5C5115
Turbulens 9,0 SG3112
Vetenskapligt skrivande 4,0 SG3083
Vågrörelser och hydrodynamisk stabilitet 7,5 SG3122