Hoppa till huvudinnehållet

FSG3112 Turbulens 9,0 hp

The course is meant to give the students the tools to analyze and understand turbulent flows. This includes the use of statistical methods to describe and analyse turbulent flow, to describe and explain the scale structure of turbulence, and to describe the strengths and weaknesses of common CFD models for turbulent flow.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan FSG3112 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Fundamental phenomena and concepts. Statistical methods. Shear-flow turbulence and the turbulent boundary layer. CFD models for turbulent flow. The theory of isotropic and homogeneous turbulence.

Lärandemål

The primary aim of the course is to give the students an overview of turbulent flow and turbulence.

After completing the course a student should be able to;

  • use statistical methods to describe and analyse turbulent flow,
  • describe and explain the lengthscale structure of turbulence, and
  • use an understanding of turbulence to describe the strengths and weaknesses of common CFD models for turbulent flow.
  • describe/give examples of how fluid dynamics research can adress aspects of sustainability

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

SG2214 Fluid Mechanics, or equivalent.

Rekommenderade förkunskaper

The course assumes that the contents of the course SG2214, or something similar, have been studied, especially a knowledge of the Navier-Stokes equations is required.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Recommended course book; “Turbulent Flows” by S.B. Pope (CUP, 2000).

Alternative; Ch. 13, “Turbulence”, in “Fluid Mechanics” by Kundu & Cohen (Elsevier, 2004).

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • LIT1 - Litteraturuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Muntlig tentamen, 6,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

INL1 Inlämningsuppgift 1,5 hp (P, F)

LIT1 Litteraturuppgift 1,5 hp (P, F)

TEN1 Muntlig tentamen 6,0 hp (P, F)

Övriga krav för slutbetyg

Practical laboratory exercise; homework; and a written test or oral examination. Doctoral students should carry out and present a short literature project. The literature project should comprise a summary and analysis of the approaches to relevant turbulence research issues in typically two selected journal papers. The literature project should also address possible sustainability aspects of the selected papers and of the specific research project of the PhD student. 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FSG3112

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Erik Lindborg

Övrig information

Doctoral students should carry out and present a short literature project.

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Mekanik