HE1015 Robotik 7,5 hp

Robotics

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen skall ge goda kunskaper om robotsystems uppbyggnad, funktion, programmering och användningssätt.

Studenten skall efter avslutad kurs kunna:

 • förklara konstruktionen av robotsystem
 • beskriva robotars möjligheter och begränsningar
 • redogöra för och tillämpa säkerhetskraven vid robotanvändning i praktiken
 • behärska grunderna i robotprogrammering vilket innebär att kunna
  - redogöra för de vanligaste robotprogrammeringsspråken på marknaden
  - förklara innebörden av de olika programmeringsparadigmerna, ”on-line”, ”off-line” samt ”play-back”
  - strukturera ett felsäkert och underhållsbart robotprogram
  - tillämpa något av de vanligaste språken, t ex RAPID
  - skapa robotprogram både från ”on-line” och ”off-line” miljöer
 • använda och utnyttja simuleringshjälpmedel för robotsystem
 • beskriva de nödvändiga stegen vid projektering
 • beskriva sensorsystem och verktyg som robotar är utrustade med

Kursens huvudsakliga innehåll

 • utvecklingstrender
 • användningsområden
 • robotuppbyggnad
 • drivsystem
 • inbyggda och externa sensorer
 • applikationsverktyg
 • programmering
 • säkerhet
 • projektering

Kursupplägg

 • Föreläsningar
 • Laborationer
 • inlämningsuppgift

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

ML1300 Programmering grundkurs eller motsvarande

Litteratur

Bolmsjö, Gunnar: Industriell robotteknik, 2006, ISBN: 9144008481

Examination

 • INLB - Inlämningsuppgift, 3,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LABB - Laborationer, 2,0, betygsskala: P, F
 • TENB - Tentamen, 2,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

 • Godkänd skriftlig tentamen, betygsskala A-F
 • Godkända laborationer, betygsskalan P/F.
 • Godkänd inlämningsuppgift, betygskala A-F

Slutbetyg baseras på godkänt skriftlig tentamen

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Examinator

Lars Johansson <larsjo@kth.se>

Övrig information

Arbetsformerna är föreläsningar, obligatoriska laborationer och självstudier.

Tidigare kursnummer 6S3666

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2013.
Examinationsinformation gäller från och med HT2015.