HH1904 Karriärutveckling och ingenjörskompetens 7,5 hp

Career Development and Engineering

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens syfte är att i vid mening förbereda studenten på olika situationer i arbetslivet genom att träna förmågan att reflektera över sina karriärmöjligheter samt initiera varaktiga näringslivskontakter.

Det betyder att studenten efter avslutad kurs skall:

 • Ha fördjupat sin kunskap om yrkesrollen och arbetslivet.
 • Ha utvecklat sin förmåga att reflektera och kunna dra slutsatser om sig själv och omvärlden, däribland bli medveten om de strukturer som genomsyrar arbetslivet och kunna problematisera kring betydelsefulla faktorer såsom genus och etnicitet.
 • Förstå vikten av personlig och professionell utveckling i sin framtida yrkesverksamhet och kunna utvärdera sitt behov av kompetensutveckling.
 • Ha ökat sin förmåga att sätta sig in i och förstå egna och andra människors känslor och behov som ledare och kollega och kunna analysera detta i möten med andra människor.
 • Förstå sitt egenansvar i ingenjörsrollen och kunna ta ansvar för sina egna aktiva val.
 • Kunna skriva en grupprapport och en personlig reflektion samt genomföra en muntlig presentation.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Studentroll och valet av utbildning.
 • Yrkesroll och arbetsliv.
 • Kommunikation och samspel.
 • Karriärutveckling.
 • Kommunikation och yrkesliv.
 • Praktik.

Kursupplägg

Strimmakurs som omfattar 1 hp/termin mellan första till femte terminen.  Under utbildningens gång ska en praktik genomföras på en arbetsplats med tydlig anknytning till valt teknikområde.

Kursen bygger på upplevelsebaserad inlärning och har därför obligatorisk närvaro. En stor del av kursen utgår från studiebesök och kontakter med yrkesverksamma ingenjörer.

Behörighet

Behörig att påbörja Högskoleingenjörsprogram på KTH.

Litteratur

Litteratur

Liljeqvist, Björn, Plugga smart och lär dig mer

Nilsson Björn, Samspel i grupp

Carlsson Torild, Äntligen måndag

Samt utdelat material.

Examination

 • PRA1 - Praktik, 2,5, betygsskala: P, F
 • ÖVN1 - Föreläsning, 1,0, betygsskala: P, F
 • ÖVN2 - Övningar, 1,0, betygsskala: P, F
 • ÖVN3 - Övningar, 1,0, betygsskala: P, F
 • ÖVN4 - Övningar, 1,0, betygsskala: P, F
 • ÖVN5 - Övningar, 1,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Obligatoriskt deltagande i studiebesök, seminarier samt övningar. Samtliga moment skall normalt avklaras i given följd. Godkänd praktik samt rapportuppgift.

Ges av

CBH/Medicinsteknik och hälsosystem

Kontaktperson

Lena Salomonson; lena.salomonson@sth.kth.se

Examinator

Tomas Lind <thlindh@kth.se>

Övrig information

Obligatoriska tematräffar, seminarier samt studiebesök.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2011.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.