HI1024 Programmering, grundkurs 8,0 hp

Computer Programming, Basic Course

Kursen ska fungera som en introduktion till programmering och ge en genomgång av ett imperativt programmeringsspråk. Kursen ska ge en stabil grund för kommande kurser som innehåller programmering.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Kursnivå (A-D)

 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT17 för programstuderande

HT17 TIELA för programstuderande

HT17 TIDAA för programstuderande

HT16 för programstuderande

HT16 för programstuderande

 • Perioder

  HT16 P2 (1,0 hp)

  VT17 P3 (6,0 hp), P4 (1,0 hp)

 • Anmälningskod

  50803

 • Kursen startar

  2016 vecka: 44

 • Kursen slutar

  2017 vecka: 23

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Campus

  KTH Flemingsberg

 • Antal föreläsningar

 • Antal övningar

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Jonas Wåhslén <jonas.wahslen@sth.kth.se>

 • Lärare

  Jonas Wåhslén <jonas.wahslen@sth.kth.se>

Lärandemål

Kursen ska fungera som en introduktion till programmering och ge en genomgång av ett imperativt programmeringsspråk. Kursen ska ge en stabil grund för kommande kurser som innehåller programmering.

För godkänt betyg ska studenten skriva strukturerade program i ett givet språk med särskild vikt vid att:

 • Formulera enkla algoritmer för givna problem och överföra dessa till programkod
 • Använda en utvecklingsmiljö för att skriva, exekvera och felsöka ett program
 • Införa och välja datatyper och variabler, även sammansatta, för lagring av data 
 • Förklara skillnaden mellan variabelvärde och adress/referens, samt skillnader i minneshantering vid lagring av olika datatyper
 • Skriva funktioner för väl avgränsade uppgifter
 • Dela upp problem i delproblem, implementera och testa steg för steg, med val av lämpliga testdata
 • Dela upp ett program i flera moduler/filer för att främja abstraktion, återanvändning och underhåll
 • Skriva exekverbara program utifrån enkel programdesign till exempel top down designschema, pseudokod eller flödesschema. 
 • Använda externa filer för datalagring 
 • Analysera större programmeringsuppgifter och strukturera lösningar på flera nivåer, innefattande problemanalys, övergripande design, väl utformade användargränssnitt, uppdelning i delproblem, moduler och funktioner samt implementation.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Bakgrund, introduktion till programspråk
 • Problemanalys, strukturering
 • Modulär programmering, felsökning, testning
 • Datatyper, variabler, sammansatta datatyper
 • Minneshantering
 • Sekvens, selektion, repetition
 • Operatorer, aritmetik
 • Funktioner
 • Filhantering

Behörighet

Kunskaper motsvarande behörighetskraven för högskoleingenjörsutbildning. Grundläggande datorvana.

Litteratur

K N King, C Programming A Modern Approach, 2 ed, WW Norton & Co, ISBN: 9780393979503

Examination

 • LAB1 - Datorövningar, 2,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN2 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkända tentamina. Godkända laborationer. Slutbetyget grundas på momenten TEN1 och TEN2, betygsskalan A-F.

Ges av

STH/Data- och Elektroteknik

Kontaktperson

Nicklas Brandefelt (nicklas.brandefelt@sth.kth.se)

Examinator

Nicklas Brandefelt <nicklas.brandefelt@sth.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan giltig från och med HT2013.
Examinationsinformation giltig från och med HT2010.