HI1024 Programmering, grundkurs 8,0 hp

Computer Programming, Basic Course

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

Kursen ska fungera som en introduktion till programmering och ge en genomgång av ett imperativt programmeringsspråk. Kursen ska ge en stabil grund för kommande kurser som innehåller programmering.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 TIDAA för programstuderande

HT19 timel för programstuderande

HT19 TIELA för programstuderande

HT18 TIDAA för programstuderande

HT18 TIELA för programstuderande

HT18 timel för programstuderande

Lärandemål

Kursen ska fungera som en introduktion till programmering och ge en genomgång av ett imperativt programmeringsspråk. Kursen ska ge en stabil grund för kommande kurser som innehåller programmering.

För godkänt betyg ska studenten skriva strukturerade program i ett givet språk med särskild vikt vid att:

 • Formulera enkla algoritmer för givna problem och överföra dessa till programkod
 • Använda en utvecklingsmiljö för att skriva, exekvera och felsöka ett program
 • Införa och välja datatyper och variabler, även sammansatta, för lagring av data 
 • Förklara skillnaden mellan variabelvärde och adress/referens, samt skillnader i minneshantering vid lagring av olika datatyper
 • Skriva funktioner för väl avgränsade uppgifter
 • Dela upp problem i delproblem, implementera och testa steg för steg, med val av lämpliga testdata
 • Dela upp ett program i flera moduler/filer för att främja abstraktion, återanvändning och underhåll
 • Skriva exekverbara program utifrån enkel programdesign till exempel top down designschema, pseudokod eller flödesschema. 
 • Använda externa filer för datalagring 
 • Analysera större programmeringsuppgifter och strukturera lösningar på flera nivåer, innefattande problemanalys, övergripande design, väl utformade användargränssnitt, uppdelning i delproblem, moduler och funktioner samt implementation.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Bakgrund, introduktion till programspråk
 • Problemanalys, strukturering
 • Modulär programmering, felsökning, testning
 • Datatyper, variabler, sammansatta datatyper
 • Minneshantering
 • Sekvens, selektion, repetition
 • Operatorer, aritmetik
 • Funktioner
 • Filhantering

Behörighet

Kunskaper motsvarande behörighetskraven för högskoleingenjörsutbildning. Grundläggande datorvana.

Litteratur

K N King, C Programming A Modern Approach, 2 ed, WW Norton & Co, ISBN: 9780393979503

Alternativt:

Jan Skansholm, C från början, Studentlitteratur AB, ISBN: 9789144114583

För TIDAA och TIELA rekommenderas att man använder K N King.

Examination

 • LAB1 - Datorövningar, 2,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN2 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkända tentamina. Godkända laborationer. Slutbetyget grundas på momenten TEN1 och TEN2, betygsskalan A-F.

Ges av

CBH/Medicinsteknik och hälsosystem

Kontaktperson

Nicklas Brandefelt (nicklas.brandefelt@sth.kth.se)

Examinator

Nicklas Brandefelt <bfelt@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.