Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Computer Programming, Basic Course

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till vår kurssida. All information för varje kursomgång finns i Canvas (se länkar nedan). Här hittar du länk till kursutvärderingen, kursplan och tentor. Kursutveckling hittar du numera här: Kursutveckling

Vänligen

Nicklas Brandefelt

Länkar till respektive programs senaste kursomgång:

TIDAA

TIELA

TIMEL

CMEDT

Teachers