Programmering, grundkurs

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Välkommen till vår kurssida. Sidan används för att dokumentera kursutveckling och länka till kursplan. Här finns också länkar till varje kursomgång i Canvas där du hittar kursmaterialet för just din kursomgång. För 2016 och tidigare finns allt kursmaterial här i social på respektive sida. Där hittar du bland annat gamla tentor med hjälpfiler och lösningar.

Vänligen

Nicklas Brandefelt

 

Lärare

Nästa schemahändelse

Tis 29 aug 08:00-10:00 Föreläsning Plats: T54
Feedback Nyheter