Computer Programming, Basic Course

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till vår kurssida. Från och med 2017 finns all information för varje kursomgång i Canvas (se länk för varje år i menyn till vänster). Här hittar du länk till kursutvärderingen, kursplan och tentor (välj tentor till vänster). Kursutveckling hittar du numera här: Kursutveckling

Kurslitteratur finns inte längre i kursplanen så jag lägger den här:

Kurslitteratur 2020-2021:
K N King, C Programming A Modern Approach, 2 ed, WW Norton & Co, ISBN: 9780393979503

Frivillig extralitteratur främst som stöd om du har svårt med engelskan, kan dock användas som kursbok om du vet med dig att kursen kommer att bli så knepig så att du siktar enbart på något av de lägre betygen. Särskilt TIDAA bör se till att använda den engelska boken.
Jan Skansholm, C från början, Studentlitteratur AB, ISBN: 9789144114583

Vänligen

Nicklas Brandefelt

 

Teachers

Feedback News