Computer Programming, Basic Course

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till vår kurssida. Från och med 2017 finns all information för varje kursomgång i Canvas. Här hittar du kursutveckling, länk till kursplan och kursinformation från tidigare år inklusive gamla tentor med lösningar (TEN2). Under tentor hittar du de senaste årens tentor.

Vänligen

Nicklas Brandefelt

 

Teachers

New event

Thu 17 oct 08:00-17:00 Laboration Location: T62

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News