News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

September 2019
under
HT 2019 TIDAA
Scheduling staff created event 11 June at 14:31
Scheduling staff edited 6 September at 07:02

0965ce9d-78db-49b6-b339-78873567c68c, d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817

 
August 2019
under
HT 2019 TIDAA
Scheduling staff created event 11 June at 14:31
Scheduling staff edited 26 August at 15:49

TiOnsdag 34 september 2019 kl 10:00 - 12:00

9c8b2f61-9e9e-4088-a981-842899085cdf29d17550-b3cd-4b30-a3f2-699e6caef6d8

 
under
HT 2019 TIDAA
Scheduling staff created event 11 June at 14:31
Scheduling staff edited 19 August at 14:41

Torsdag 29 augusti 2019 kl 105:00 - 127:00

d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f668179c8b2f61-9e9e-4088-a981-842899085cdf

 
under
HT 2019 TIDAA
Scheduling staff created event 11 June at 14:31
Scheduling staff edited 14 August at 11:24

Fredag 30 augusti 2019 kl 1508:00 - 170:00

d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817662f3b3e-0fc4-44c6-8466-b39e44966df9

 
under
HT 2019 TIDAA
Scheduling staff created event 11 June at 14:31
Scheduling staff edited 14 August at 11:14

Fredag 30 augusti 2019 kl 130:00 - 152:00

662f3b3e-0fc4-44c6-8466-b39e44966df9c6dd53c3-b6f6-432e-818a-c61de3169364

 
under
HT 2019 TIDAA
Scheduling staff created event 11 June at 14:45
Scheduling staff edited 14 August at 08:54

Fredag 6 september 2019 kl 1308:00 - 170:00

 
June 2019
Event Omtenta, 18 December 2019 08:00
Changed by scheduling staff 11 June at 14:07
Show more similar (1)
Event Omtenta, 17 December 2019 14:00
Changed by scheduling staff 11 June at 14:07
under
HT 2019 TIELA
Scheduling staff created event 12 June at 04:56
 
under
HT 2019 TIELA
Scheduling staff created event 12 June at 04:56
 
Feedback News