News feed

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

May 2016
Event Omtenta, 11 June 2016 13:00
Changed by scheduling staff 13 May 2016
Show more similar (6)
Event Omtenta, 8 June 2016 08:00
Changed by scheduling staff 13 May 2016
Event Omtenta, 7 January 2016 08:00
Changed by scheduling staff 25 September 2015
Event Omtenta, 9 January 2016 08:00
Changed by scheduling staff 25 September 2015
Event Omtenta, 7 April 2015 08:00
Changed by scheduling staff 28 November 2014
Event Möte, 3 November 2014 09:00
Changed by scheduling staff 17 October 2014
Event Redovisning, 23 August 2014 09:00
Changed by scheduling staff 15 May 2014
May 2012
Hamza Jallouli posted 8 May 2012
 
September 2011
Klas-Johan Wändell posted 7 September 2011

Klas-Johan Wändell tagged with Fråga på Labb A1. 7 September 2011

commented 7 September 2011

Du kan göra på två sätt:

  1. Det finns 13 olika valörer. Sannolikheten att få varje valör ska var lika stor.  Slumpa en variabel till 13 olika möjliga värden och låta ett visst värde motsvara en viss valör. Låt en annan variabel slumpas till 4 olika värden där varje värde motsvarar en färg.
  2. Det finns 52 kort i en kortlek. Låt en variabel anta 1 av 52 möjliga slumpade tal där varje tal motsvarar ett specifikt kort.
commented 15 September 2011
The content of this comment is hidden.

has hidden kommentaren 16 September 2011

Reason: Spam, ej relevant i sammanhanget.
 
Feedback News