News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

Event Omtenta, 4 June 2020 08:00
Changed by scheduling staff 3 April at 04:41
Show more similar (1)
Event Omtenta, 2 June 2020 14:00
Changed by scheduling staff 3 April at 04:41
January 2020
under
HT 2019 timel
Scheduling staff created event 28 November at 03:51
Scheduling staff edited 17 December at 03:43

['HI1200024H1912', 'HI1024200H1921']

['TITEH_METLCMEDT_1', 'CMEDTTIMEL_1', 'TITEH_METL_1']

Scheduling staff edited 29 January at 09:38

662f3b3e-0fc4-44c6-8466-b39e449669c8b2f61-9e9e-4088-a981-842899085cdf9

['CMEDTTITEH_METL_1', 'TIMEL_1', 'TITEH_METLCMEDT_1']

Scheduling staff edited 31 January at 03:31

['HI1024200H1921', 'HI1200024H1912']

['TITEH_METLCMEDT_1', 'TIMEL_1', 'CMEDTTITEH_METL_1']

Scheduling staff edited 1 February at 03:31

['HI1200024H1912', 'HI1024200H1921']

['CMEDT_1', 'TITEH_METL_1', 'TITEH_METL_1']

Scheduling staff edited 4 February at 03:31

['HI1024200H1921', 'HI1200024H1912']

Scheduling staff edited 7 February at 03:31

['HI1200024H1912', 'HI1024200H1921']

Scheduling staff edited 14 February at 03:31

['CMEDTTIMEL_1', 'TITEH_METL_1', 'TIMELCMEDT_1']

Scheduling staff edited 21 February at 03:31

['TITEH_METL_1', 'TITEH_METL_1', 'CMEDT_1']

Scheduling staff edited 28 February at 03:30

['TITEH_METLCMEDT_1', 'TIMEL_1', 'CMEDTTITEH_METL_1']

 
December 2019
under
HT 2019 timel
Scheduling staff created event 28 November at 03:51
Scheduling staff edited 17 December at 03:43

['HI1200024H1912', 'HI1024200H1921']

['TITEH_METLCMEDT_1', 'CMEDTTIMEL_1', 'TITEH_METL_1']

Scheduling staff edited 19 December at 13:16

662f3b3e-0fc4-44c6-8466-b39e44966dfcc29fe70-7ef4-4403-92ed-a73095c83b29

Scheduling staff edited 10 January at 03:30

['HI1024200H1921', 'HI1200024H1912']

['CMEDTTITEH_METL_1', 'TIMEL_1', 'TITEH_METLCMEDT_1']

Scheduling staff edited 17 January at 03:30

['HI1200024H1912', 'HI1024200H1921']

['CMEDT_1', 'TITEH_METL_1', 'TIMEL_1', 'CMEDT_1']

Scheduling staff edited 18 January at 03:30

['CMEDT_1', 'TITEH_METL_1', 'TIMEL_1', 'CMEDT_1']

 
under
HT 2019 timel
Scheduling staff created event 12 June 2019
Scheduling staff edited 2 December at 15:26

d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817cc29fe70-7ef4-4403-92ed-a73095c83b29

[{u'user_id': u'u1ejia7j', u'user_name': u'Jonas W\xe5hsill\xe9n', u'user_id': u'u1ejia7j', 'user_acronym': u'jwi'}]

Scheduling staff edited 17 December at 03:31

['HI1200024H1912', 'HI1024200H1921']

 
under
HT 2019 timel
Scheduling staff created event 12 June 2019
Scheduling staff edited 2 December at 13:46

d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817662f3b3e-0fc4-44c6-8466-b39e44966df9

[{u'user_id': u'u1ejia7j', u'user_name': u'Jonas W\xe5hsill\xe9n', u'user_id': u'u1ejia7j', 'user_acronym': u'jwi'}]

Scheduling staff edited 17 December at 03:31

['HI1200024H1912', 'HI1024200H1921']

 
under
HT 2019 timel
Scheduling staff created event 12 June 2019
Scheduling staff edited 2 December at 13:46

d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817662f3b3e-0fc4-44c6-8466-b39e44966df9

[{u'user_id': u'u1ejia7j', u'user_name': u'Jonas W\xe5hsill\xe9n', u'user_id': u'u1ejia7j', 'user_acronym': u'jwi'}]

Scheduling staff edited 17 December at 03:31

['HI1200024H1912', 'HI1024200H1921']

 
November 2019
under
HT 2019 timel
Scheduling staff created event 28 November at 03:52
Scheduling staff edited 17 December at 03:43

['HI1200024H1912', 'HI1024200H1921']

['TITEH_METLCMEDT_1', 'CMEDTTIMEL_1', 'TITEH_METL_1']

 
under
HT 2019 timel
Scheduling staff created event 28 November at 03:52
Scheduling staff edited 17 December at 03:43

['HI1200024H1912', 'HI1024200H1921']

['TITEH_METLCMEDT_1', 'CMEDTTIMEL_1', 'TITEH_METL_1']

 
under
HT 2019 timel
Scheduling staff created event 28 November at 03:52
Scheduling staff edited 17 December at 03:43

['HI1200024H1912', 'HI1024200H1921']

['TITEH_METLCMEDT_1', 'CMEDTTIMEL_1', 'TITEH_METL_1']

 
Feedback News