Fråga angående Labb A1 det står att det ska slumpas fram olika tal, bland annat Klöver 12. Behövs det inte att 11=Knekt, 12=Dam, 13=Kung, 13||14=Ess. Räcker det med att man har en fungerande slumpgeneratorer för siffror och (Spader, Hjärter, Ruter, Klöver)?