Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2019 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Tue 27 aug 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2019 TIELA
Lecture
Location T54
Tue 27 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 TIDAA
Lecture Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T4
Tue 27 aug 10:00-12:00 Övning
HT 2019 TIELA
Exercise
Location T53
Wed 28 aug 08:00-10:00 Övning
HT 2019 TIDAA
Exercise Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T63
Wed 28 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019 TIDAA
Lecture Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T2
Thu 29 aug 10:00-12:00 Övning
HT 2019 TIDAA
Exercise Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T63
Thu 29 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019 TIELA
Lecture
Location T54
Thu 29 aug 15:00-17:00 Övning
HT 2019 TIELA
Exercise
Location T54
Fri 30 aug 08:00-10:00 Övning
HT 2019 TIDAA
Exercise Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T2
Fri 30 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 TIDAA
Lecture Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T4
Week 36 2019 Show in My Schedule
Mon 2 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019 TIDAA
Lecture Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T63
Mon 2 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2019 TIDAA
Exercise Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T63
Tue 3 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 TIDAA
Lecture Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T3
Tue 3 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 TIELA
Lecture
Location T4
Tue 3 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2019 TIELA
Exercise
Location T61
Thu 5 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2019 TIELA
Lecture
Location T3
Thu 5 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2019 TIELA
Exercise
Location T53
Thu 5 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2019 TIDAA
Exercise Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T63
Fri 6 sep 08:00-10:00 Laboration
HT 2019 TIDAA
Laboratory Teachers: Nicklas Brandefelt
Location Fl-Projektrum 1
Fri 6 sep 10:00-12:00 Laboration
HT 2019 TIDAA
Laboratory Teachers: Nicklas Brandefelt
Location Fl-Projektrum 1
Week 37 2019 Show in My Schedule
Mon 9 sep 13:00-19:00 Laboration
HT 2019 TIDAA
Laboratory Teachers: Nicklas Brandefelt
Location Fl-Projektrum 1
Mon 9 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019 TIELA
Lecture
Location T3
Mon 9 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2019 TIELA
Exercise
Location T53
Tue 10 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019 TIDAA
Lecture Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T55
Tue 10 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2019 TIDAA
Exercise Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T63
Wed 11 sep 08:00-17:00 Laboration
HT 2019 TIELA
Laboratory
Location T62
Wed 11 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019 TIDAA
Lecture Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T63
Wed 11 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2019 TIDAA
Exercise Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T63
Fri 13 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019 TIDAA
Lecture Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T54
Fri 13 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019 TIELA
Lecture
Location T3
Fri 13 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2019 TIDAA
Exercise Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T63
Fri 13 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2019 TIELA
Exercise
Location T54
Week 38 2019 Show in My Schedule
Mon 16 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019 TIDAA
Lecture Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T53
Mon 16 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019 TIELA
Lecture
Location T3
Mon 16 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2019 TIDAA
Exercise Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T63
Mon 16 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2019 TIELA
Exercise
Location T53
Wed 18 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 TIELA
Lecture
Location T63
Wed 18 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2019 TIELA
Exercise
Location T54
Wed 18 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2019 TIDAA
Lecture Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T63
Thu 19 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2019 TIDAA
Exercise Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T63
Thu 19 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2019 TIELA
Lecture
Location T4
Fri 20 sep 13:00-19:00 Laboration
HT 2019 TIDAA
Laboratory Teachers: Nicklas Brandefelt
Location Fl-Projektrum 1
Fri 20 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2019 TIELA
Exercise
Location T54
Week 39 2019 Show in My Schedule
Mon 23 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2019 TIELA
Lecture
Location T54
Mon 23 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2019 TIELA
Exercise
Location T67
Mon 23 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 TIDAA
Lecture Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T3
Mon 23 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2019 TIDAA
Exercise Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T61
Wed 25 sep 08:00-17:00 Laboration
HT 2019 TIELA
Laboratory
Location T62
Wed 25 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 TIDAA
Lecture Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T63
Wed 25 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2019 TIDAA
Exercise Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T63
Fri 27 sep 13:00-19:00 Laboration
HT 2019 TIDAA
Laboratory Teachers: Nicklas Brandefelt
Location Fl-Projektrum 1
Fri 27 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019 TIELA
Lecture
Location T4
Fri 27 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2019 TIELA
Exercise
Location T63
Week 40 2019 Show in My Schedule
Tue 1 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 TIDAA
Lecture Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T53
Tue 1 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2019 TIDAA
Exercise Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T63
Wed 2 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 TIELA
Lecture
Location T3
Wed 2 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2019 TIELA
Exercise
Location T55
Thu 3 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2019 TIELA
Lecture
Location T4
Thu 3 oct 10:00-12:00 Övning
HT 2019 TIELA
Exercise
Location T55
Fri 4 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 TIDAA
Lecture Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T63
Fri 4 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 TIELA
Lecture
Location T3
Fri 4 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2019 TIDAA
Exercise Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T63
Fri 4 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2019 TIELA
Exercise
Location T54
Week 41 2019 Show in My Schedule
Mon 7 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 TIDAA
Lecture Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T53
Mon 7 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2019 TIDAA
Exercise Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T63
Thu 10 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2019 TIDAA
Exercise Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T63
Fri 11 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 TIELA
Lecture
Location T3
Fri 11 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2019 TIELA
Exercise
Location T54
Week 42 2019 Show in My Schedule
Thu 17 oct 08:00-17:00 Laboration
HT 2019 TIELA
Laboratory
Location T62
Fri 18 oct 08:00-17:00 Laboration
HT 2019 TIDAA
Laboratory Teachers: Nicklas Brandefelt
Location Fl-Projektrum 1
Note: Labredovisning
Week 43 2019 Show in My Schedule
Thu 24 oct 14:00-16:00 Tentamen
HT 2019 TIDAA
Examination Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T53, T54, T55, T61, ...
Note: TEN1
Thu 24 oct 14:00-16:00 Tentamen
HT 2019 TIELA
Examination Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T53, T54, T55, T61, ...
Note: TEN1
Fri 25 oct 08:00-13:00 Tentamen
HT 2019 TIDAA
Examination Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T3, T4, T41, T61, ...
Note: TEN2
Fri 25 oct 08:00-13:00 Tentamen
HT 2019 TIELA
Examination Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T3, T4, T41, T61, ...
Note: TEN2
Week 44 2019 Show in My Schedule
Mon 28 oct 08:00-17:00 Laboration
HT 2019 TIELA
Laboratory
Location T62
Fri 1 nov 08:00-17:00 Laboration
HT 2019 TIDAA
Laboratory Teachers: Nicklas Brandefelt
Location Fl-Projektrum 1
Week 49 2019 Show in My Schedule
Tue 3 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 timel
Lecture Teachers: Jonas Wåhslén
Location T63
Thu 5 dec 10:00-12:00 Övning
HT 2019 timel
Exercise Teachers: Jonas Wåhslén
Location T61, T63
Week 50 2019 Show in My Schedule
Tue 10 dec 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2019 timel
Lecture Teachers: Jonas Wåhslén
Location T63
Wed 11 dec 10:00-12:00 Övning
HT 2019 timel
Exercise Teachers: Jonas Wåhslén
Location T61, T67
Fri 13 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 timel
Lecture Teachers: Jonas Wåhslén
Location T63
Fri 13 dec 13:00-15:00 Övning
HT 2019 timel
Exercise Teachers: Jonas Wåhslén
Location T55, T61
Week 51 2019 Show in My Schedule
Tue 17 dec 14:00-16:00 Omtenta
Omtenta Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T61
Note: TEN1
Wed 18 dec 08:00-13:00 Omtenta
Omtenta Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T3, T4, T41, T61, ...
Note: TEN2
Feedback News