Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 39 2020 Show in My Schedule
Mon 21 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 TIELA
Lecture Teachers: Lars Johan Anders Cajander
Location: T53
Mon 21 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 TIDAA
Lecture Teachers: Nicklas Brandefelt
Location: Digital
Mon 21 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2020 TIELA
Exercise Teachers: Lars Johan Anders Cajander
Location: T61, T67
Mon 21 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2020 TIDAA
Exercise Teachers: Nicklas Brandefelt
Location: T54, T63, T67
Tue 22 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020 TIELA
Lecture Teachers: Lars Johan Anders Cajander
Location: T2
Tue 22 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2020 TIELA
Exercise Teachers: Lars Johan Anders Cajander
Location: T61, T63
Wed 23 sep 08:00-17:00 Laboration
HT 2020 TIELA
Laboratory Teachers: Lars Johan Anders Cajander
Location: Fl-Projektrum 1
Fri 25 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020 TIELA
Lecture Teachers: Lars Johan Anders Cajander
Location: T2
Fri 25 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2020 TIELA
Exercise Teachers: Lars Johan Anders Cajander
Location: T53, T63
Week 40 2020 Show in My Schedule
Mon 28 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020 TIDAA
Lecture Teachers: Nicklas Brandefelt
Location: Digital
Wed 30 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020 TIELA
Lecture Teachers: Lars Johan Anders Cajander
Location: T53
Wed 30 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2020 TIELA
Exercise Teachers: Lars Johan Anders Cajander
Location: T61, T67
Wed 30 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2020 TIDAA
Exercise Teachers: Nicklas Brandefelt
Location: T53, T55, T63
Fri 2 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020 TIELA
Lecture Teachers: Lars Johan Anders Cajander
Location: T53
Fri 2 oct 09:00-15:00 Laboration
HT 2020 TIDAA
Laboratory Teachers: Nicklas Brandefelt
Fri 2 oct 10:00-12:00 Övning
HT 2020 TIELA
Exercise Teachers: Lars Johan Anders Cajander
Location: T63
Week 41 2020 Show in My Schedule
Mon 5 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 TIELA
Lecture Teachers: Lars Johan Anders Cajander
Location: T53
Mon 5 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 TIDAA
Lecture Teachers: Nicklas Brandefelt
Location: Digital
Mon 5 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2020 TIELA
Exercise Teachers: Lars Johan Anders Cajander
Location: T53
Tue 6 oct 10:00-12:00 Övning
HT 2020 TIDAA
Exercise Teachers: Nicklas Brandefelt
Location: T41, T54, T67
Wed 7 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 TIELA
Lecture Teachers: Lars Johan Anders Cajander
Location: T2
Wed 7 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 TIDAA
Lecture Teachers: Nicklas Brandefelt
Location: Digital
Wed 7 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2020 TIELA
Exercise Teachers: Lars Johan Anders Cajander
Location: T61, T67
Thu 8 oct 10:00-12:00 Övning
HT 2020 TIDAA
Exercise Teachers: Nicklas Brandefelt
Location: T54, T55, T61
Fri 9 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020 TIDAA
Lecture Teachers: Nicklas Brandefelt
Location: Digital
Fri 9 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2020 TIDAA
Exercise Teachers: Nicklas Brandefelt
Location: T53, T63, T67
Week 42 2020 Show in My Schedule
Tue 13 oct 10:00-12:00 Övning
HT 2020 TIDAA
Exercise Teachers: Nicklas Brandefelt
Location: T63
Note: Frivilligt x-tra pass
Fri 16 oct 08:00-17:00 Laboration
HT 2020 TIELA
Laboratory Teachers: Lars Johan Anders Cajander
Location: Fl-Projektrum 2
Fri 16 oct 08:00-17:00 Laboration
HT 2020 TIDAA
Laboratory Teachers: Nicklas Brandefelt
Location: Digital
Week 43 2020 Show in My Schedule
Mon 19 oct 08:00-10:00 Tentamen
HT 2020 TIELA
Examination Teachers: Nicklas Brandefelt
Location: T4, T53, T54, T63
Note: TENA
Mon 19 oct 08:00-10:00 Tentamen
HT 2020 TIDAA
Examination Teachers: Nicklas Brandefelt
Location: T4, T53, T54, T63
Note: TENA
Fri 23 oct 08:00-13:00 Tentamen
HT 2020 TIELA
Examination Teachers: Nicklas Brandefelt
Location: T41, T61, T62, T63, ...
Note: TEN2
Fri 23 oct 08:00-13:00 Tentamen
HT 2020 TIDAA
Examination Teachers: Nicklas Brandefelt
Location: T41, T61, T62, T63, ...
Note: TEN2
Week 45 2020 Show in My Schedule
Mon 2 nov 08:00-17:00 Laboration
HT 2020 TIDAA
Laboratory Teachers: Nicklas Brandefelt
Location: Digital
Fri 6 nov 08:00-17:00 Laboration
HT 2020 TIELA
Laboratory Teachers: Lars Johan Anders Cajander
Location: Fl-Projektrum 2
Week 48 2020 Show in My Schedule
Mon 23 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020 timel
Lecture Teachers: Lars Johan Anders Cajander
Location: Digital
Mon 23 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Lars Johan Anders Cajander
Location: Digital
Mon 23 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2020 timel
Exercise
Location: T53, T54, T55
Mon 23 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: T53, T54, T55
Fri 27 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020 timel
Lecture Teachers: Lars Johan Anders Cajander
Location: Digital, T2
Fri 27 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Lars Johan Anders Cajander
Location: Digital, T2
Week 49 2020 Show in My Schedule
Mon 30 nov 08:00-10:00 Övning
HT 2020 timel
Exercise Teachers: Lars Johan Anders Cajander
Location: T54, T55, T63
Mon 30 nov 08:00-10:00 Övning
HT 2020
Exercise Teachers: Lars Johan Anders Cajander
Location: T54, T55, T63
Tue 1 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 timel
Lecture Teachers: Lars Johan Anders Cajander
Location: Digital
Tue 1 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Lars Johan Anders Cajander
Location: Digital
Fri 4 dec 15:00-17:00 Övning
HT 2020 timel
Exercise Teachers: Lars Johan Anders Cajander
Location: T53, T54, T55
Fri 4 dec 15:00-17:00 Övning
HT 2020
Exercise Teachers: Lars Johan Anders Cajander
Location: T53, T54, T55
Week 50 2020 Show in My Schedule
Wed 9 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020 timel
Lecture Teachers: Lars Johan Anders Cajander
Location: Digital, T53, T54, T55
Wed 9 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Lars Johan Anders Cajander
Location: Digital, T53, T54, T55
Wed 9 dec 15:00-17:00 Övning
HT 2020 timel
Exercise Teachers: Lars Johan Anders Cajander
Location: T54, T55, T63
Wed 9 dec 15:00-17:00 Övning
HT 2020
Exercise Teachers: Lars Johan Anders Cajander
Location: T54, T55, T63
Thu 10 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020 timel
Lecture Teachers: Lars Johan Anders Cajander
Location: Digital
Thu 10 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Lars Johan Anders Cajander
Location: Digital
Thu 10 dec 13:00-15:00 Övning
HT 2020 timel
Exercise Teachers: Lars Johan Anders Cajander
Location: T53, T63
Thu 10 dec 13:00-15:00 Övning
HT 2020
Exercise Teachers: Lars Johan Anders Cajander
Location: T53, T63
Week 51 2020 Show in My Schedule
Tue 15 dec 08:00-10:00 Omtenta
Omtenta Teachers: Nicklas Brandefelt
Location: T4, T54
Note: TENA
Wed 16 dec 14:00-19:00 Omtenta
Omtenta Teachers: Nicklas Brandefelt
Location: T41, T62, T63, T64
Note: TEN2
Feedback News