Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 49 2019 Show in My Schedule
Tue 3 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 timel
Lecture Teachers: Jonas Wåhslén
Location T63
Thu 5 dec 10:00-12:00 Övning
HT 2019 timel
Exercise Teachers: Jonas Wåhslén
Location T61, T63
Week 50 2019 Show in My Schedule
Tue 10 dec 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2019 timel
Lecture Teachers: Jonas Wåhslén
Location T63
Wed 11 dec 10:00-12:00 Övning
HT 2019 timel
Exercise Teachers: Jonas Wåhslén
Location T61, T67
Fri 13 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 timel
Lecture Teachers: Jonas Wåhslén
Location T63
Fri 13 dec 13:00-15:00 Övning
HT 2019 timel
Exercise Teachers: Jonas Wåhslén
Location T55, T61
Week 51 2019 Show in My Schedule
Tue 17 dec 14:00-16:00 Omtenta
Omtenta Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T61
Note: TEN1
Wed 18 dec 08:00-13:00 Omtenta
Omtenta Teachers: Nicklas Brandefelt
Location T3, T4, T41, T61, ...
Note: TEN2
Feedback News