Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 4 2020 Show in My Schedule
Mon 20 jan 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019 timel
Lecture Teachers: Jonas Willén
Location T52
Tue 21 jan 10:00-12:00 Övning
HT 2019 timel
Exercise Teachers: Jonas Willén
Location T61, T67
Thu 23 jan 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 timel
Lecture Teachers: Jonas Willén
Location T2
Thu 23 jan 13:00-15:00 Övning
HT 2019 timel
Exercise Teachers: Jonas Willén
Location T61, T63
Week 5 2020 Show in My Schedule
Mon 27 jan 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019 timel
Lecture Teachers: Jonas Willén
Location T2
Tue 28 jan 10:00-12:00 Övning
HT 2019 timel
Exercise Teachers: Jonas Willén
Location T61, T67
Thu 30 jan 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 timel
Lecture Teachers: Jonas Willén
Location T2
Thu 30 jan 13:00-15:00 Övning
HT 2019 timel
Exercise Teachers: Jonas Willén
Location T61, T63
Week 6 2020 Show in My Schedule
Mon 3 feb 13:00-17:00 Handledning
HT 2019 timel
Tutorial Teachers: Jonas Willén
Location T61, T67
Thu 6 feb 08:00-17:00 Redovisning
HT 2019 timel
Presentation Teachers: Jonas Willén
Location T61
Week 7 2020 Show in My Schedule
Mon 10 feb 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2019 timel
Lecture Teachers: Jonas Willén
Location T2
Tue 11 feb 10:00-12:00 Övning
HT 2019 timel
Exercise Teachers: Jonas Willén
Location T61, T63
Thu 13 feb 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 timel
Lecture Teachers: Jonas Willén
Location T2
Thu 13 feb 13:00-15:00 Övning
HT 2019 timel
Exercise Teachers: Jonas Willén
Location T61, T63
Week 8 2020 Show in My Schedule
Thu 20 feb 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 timel
Lecture Teachers: Jonas Willén
Location T2
Thu 20 feb 13:00-15:00 Övning
HT 2019 timel
Exercise Teachers: Jonas Willén
Location T61, T63
Week 9 2020 Show in My Schedule
Thu 27 feb 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 timel
Lecture Teachers: Jonas Willén
Location T2
Thu 27 feb 13:00-15:00 Övning
HT 2019 timel
Exercise Teachers: Jonas Willén
Location T61, T63
Week 11 2020 Show in My Schedule
Tue 10 mar 08:00-17:00 Redovisning
HT 2019 timel
Presentation Teachers: Jonas Willén
Location T61
Wed 11 mar 08:00-10:00 Tentamen
HT 2019 timel
Examination Teachers: Jonas Willén
Location T63, T64
Thu 12 mar 08:00-13:00 Tentamen
HT 2019 timel
Examination Teachers: Jonas Willén
Location T3, T4, T41, T61, ...
Feedback News