HL1008 Cell- och molekylärbiologi 15,0 hp

Cellular and Molecular Biology

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

Kursen ger en introduktion till cell- och molekylärbiologi och en förståelse för cellens komponenter, deras struktur och funktion, cellens uppbyggnad, dynamik och signalhantering, inklusive de allmänna analysredskapen inom cell- och molekylärbiologi. Vidare omfattar kursen en introduktion till de cellbiologiskt relevanta ämnena immunologi, mikrobiologi och molekylär medicin samt en bioinformatisk del som behandlar olika sekvensanalyser och hantering av information från internationella databaser inom cell- och molekylärbiologi.

  • Utbildningsnivå

    Grundnivå
  • Huvudområde

    Elektroteknik
  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT00.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

STH/Medicinsk Teknik

Kontaktperson

Univ lektor Matti J Nikkola

Examinator

Övrig information

Begränsat deltagarantal.
Kursen ingår i kompetensinriktningen Biomedicinsk teknik, koordinator:
Erik Fransén, NADA
790 6902
erikf@nada.kth.se
Obligatorisk närvaro på uppropet vid kursstart.

Tidigare kursnummer: 7E1200

Kursen byter kursnr från H08 till DD2400

Påbyggnad

Andra kurser inom Biomedicinsk teknik;
7E1120 Medicinsk teknik gk II,
7E1201 Neurovetenskap,
7E1202 Systembiologi.