HL2005 Implantat och biomaterial 6,0 hp

Implants and Biomaterials

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

Implantat spelar en allt större roll i sjukvården. I Sverige implanteras årligen ca 60 000 linser 7000 höftleder, 4000 pacemakers och 2000 hjärtklaffar. Exempel på framgångsrika svenska företag är Pacesetter, Nobelpharma och Pharmacia. Kursens behandlar tekniska och kliniska aspekter på implantat med tyngdpunkten på biomaterial.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  50635

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Flemingsberg

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Tobias Nyberg <tnybe@kth.se>

 • Del av program

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Implantat spelar en allt större roll i sjukvården. I Sverige implanteras årligen ca 60 000 linser 7000 höftleder, 4000 pacemakers och 2000 hjärtklaffar. Exempel på framgångsrika svenska företag är Pacesetter, Nobelpharma och Pharmacia. Kursens behandlar tekniska och kliniska aspekter på implantat med tyngdpunkten på biomaterial.

Kursdeltagarna skall efter genomgången kurs kunna:

•                     beskriva terminologin inom området samt gällande lagstiftning och regulativ.

•                     redogöra för olika typer av transplantationer, kliniska problem, organtillgång.

•                     förklara vad ett biomaterial är och ange skillnaderna mellan olika typer av biomaterial.

•                     välja ett biomaterial för en given applikation samt diskutera och motivera skälen till valet.

•                     diskutera och analysera olika implantat: funktion, begränsningar och risker, medicinsk bakgrund och kliniska behov

•                     från grundläggande fysiologiska principer reflektera över: funktionen hos implantat och biomaterial; procedurer för klinisk applikation

från grundläggande fysiologiska principer reflektera över: funktionen hos implantat och biomaterial; procedurer för klinisk applikation

Kursens huvudsakliga innehåll

 • implantation, transplantation, lagstiftning
 • passiva/aktiva implantat, EU, FDA, kvalitetsaspekter
 • biomaterial för implantat
 • ortopediska implantat
 • passiva implantat för hjärta och kärl
 • aktiva implantat (konstgjorda hjärtan, pacemaker mm.)
 • implantabla stimulatorer och sensorer
 • neurala proteser
 • tissue engineering

Behörighet

Motsvarande Medicinsk teknik, grundkurs HL2006.

Litteratur

Föreläsningsmaterial

Bredvidläsning: Biomaterials Science, 3rd edition, Buddy Ratner, Allan Hoffman, Frederick Schoen, Jack Lemons. ISBN: 9780123746269

Examination

 • RED1 - Presentation av eget arbete, 1,0, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

TEN1 - Skriftlig tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

RED1 - Presentation av individuellt arbete, 1,0 hp, betygsskala: G/U

Ges av

CBH/Medicinsteknik och hälsosystem

Kontaktperson

Tobias Nyberg, tobias.nyberg@sth.kth.se

Examinator

Tobias Nyberg <tnybe@kth.se>

Övrig information

Begränsat deltagarantal.

Viss undervisning kan ske på engelska

Påbyggnad

HL1000 Kvalitet och regelverk för medicintekniska produkter, 3hp
HL2002 Medicinsk mätteknik och signalbehandling, 6hp
HL2003 Strålterapeutisk fysik och biologi, 6hp
HL2004 Teknik i intensivvård och anestesi, 6hp
SH2320 Strålningsdetektorer och medicinska bildgivande system, 7,5 p

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.