HM1012 Industridesign med färg och form II 7,5 hp

Industrial Design with Colour and Form, Intermediate Course

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  51301

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Södertälje

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  7 - 50

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Louise Maniette <maniette@kth.se>

 • Lärare

  Louise Maniette <maniette@kth.se>

 • Målgrupp

   Sökbar för alla program från årskurs 3

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att ge kunskaper inom industridesign samt färg och form för att studenterna skall kunna utnyttja dessa i sin ingenjörsroll.

Efter avslutad kurs skall deltagaren:

 • Ha helhetssyn på och grundläggande kunskaper om arbetsmetoder inom industridesign.
 • Ha insikt om vilka krav som brukaren ställer på produkten och ha analysmetoder för detta.
 • Ha grundläggande kunskap om skiss- och modellmetoder från designprocessens olika faser
 • Kunskap om formlära och formanalys, färglära och färgsättning, typografi, grafik och produktmärkning.
 • Grundläggande kunskap om olika presentationstekniker

Kursens huvudsakliga innehåll

I kursen genomförs ett projekt i industridesign. Med designprocessen som utgångspunkt ingår föreläsningar om och övningar i:

 • Skissteknik och modellarbete
 • Formgivning och färgsättning
 • Typografi och grafisk design
 • Dokumentation och presentationstekniker
 • Industridesignerns arbete från idé till färdig produkt

Kursupplägg

Föreläsningar
Övningar
Projektuppgift

Behörighet

Grundläggande ingenjörsarbetsmetodik motsvarande ML1102.
HM1009 Industridesign med färg och form I eller motsvarande.
Grundläggande kunskaper i 3D CAD.

Litteratur

Utdelat material

Examination

 • PRO1 - Projekt, 4,5, betygsskala: P, F
 • ÖVN1 - Övningar, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Slutbetyg baseras på kriterier för de ingående momenten. Dessa meddelas vid kursstart.

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Examinator

Louise Maniette <maniette@kth.se>

Övrig information

Tidigare kursnummer: 6S2415

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2012.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.