HS1024 Projektering av ett infraprojekt 7,5 hp

Structural Design of a Infra Structural Project

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

I en projektgrupp självständigt kunna dimensionera och redovisa enklare infrastruktur-konstruktioner såsom väg eller enklare bro

Kursens huvudsakliga innehåll

Projektering av väg eller bro

Konstruktionsberäkningar, dimensionering och redovisning (beskrivning och ritningar). Föreläsningar inom ämnet

Behörighet

Studerande i årskurs 3 på högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design

HS1014 Bro- och anläggningskonstruktioner
HS1015 Byggstyrning eller HS1021 Stål och träkonstruktion
eller motsvarande kurser

Litteratur

Betonghandboken, konstruktion
Kurskompendium

Examination

 • PROA - Projektuppgift, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENA - Tentamen, 2,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

För slutbetyg på kursen krävs godkänd projektuppgift (PROA, 5,0 hp), betygsskala A-F samt godkänd tentamen (TENA, 2,5 hp), betygsskala A-F 

Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Examinator

Johan Silfwerbrand <johan.silfwerbrand@byv.kth.se>

Övrig information

Urval till kurser med platsbegränsning: i de fall antalet behöriga sökande överskrider antalet platser på kursen, baseras urvalet på antal tagna poäng inom programmet TIBYH.

Tidigare kursnummer: 6H3212

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2015.
Examinationsinformation gäller från och med VT2015.