HS1702 Byggfysik, byggteknik och installationsteknik 15,0 hp

Building Physics, Techniques, Heating and Ventilation

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT19.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten ha kunskap i/om:

 • Byggteknik med avseende på olika byggnadsdelar och dess funktion
 • Olika grundläggningsmetoder
 • Byggfysik, främst med inriktning på fukt, huvudsakliga transportprocesser för fuktvandring genom klimatskalet och i byggnadsmaterial
 • Fuktskadors uppkomst, kritiska fukttillstånd, riskkonstruktioner och dess skadeverkningar
 • Olika byggmaterial
 • Installationer och specifika tillämpningar med avseende främst på värme-, ventilations-, sanitets- och elinstallationer
 • Hur man med byggteknik och installationer kan skapa ett sunt och energisnålt hus
 • Omhändertagande av spill- och dagvatten

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Byggtekniska definitioner
 • Vanliga byggmaterial
 • Fuktmekanik
 • Värme med u-värdesberäkningar och energibalans
 • Bygglagstiftning – BBR, BKR, BVL
 • Installationsteknik
 • Grundläggning allmänt

Behörighet

Grunddläggande och särskild behörighet till programmet Byggteknik och fastighetsförmedling.

Litteratur

Hagentoft, Carl-Eric, Vandrande fukt, strålande värme. Så fungerar hus
Byggutbildarna, Bygg- & kontrollteknik för småhus
Lagtexten AB, Lagtextens byggregler
Nyström, Lars, Energihushållning
Kopierat material

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN2 - Tentamen, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1; 7,5 hp), betygsskalan A-F. TEN1 omfattar byggnasteknik och byggnadsfysik.       Skriftlig tentamen (TEN2; 7,5 hp), betygsskalan A-F. TEN2 omfattar installationsteknik.

Slutbetyg grundar sig på samtliga moment. Betygsskalan A-F.

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Examinator

Johan Silfwerbrand <johan.silfwerbrand@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.