HS1714 Byggfysik, byggteknik och installationsteknik 15,0 hp

Building Physics, Techniques, Heating and Ventilation

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Målsättningen för kursen är att studenten ska ha grundläggande kunskap om byggnadens olika system och funktioner.

Efter genomgången kurs ska studenten ha generell kunskap i/om:

 • Ritningsläsning och areaberäkning
 • CAD
 • Byggnadens olika delar och system i konstruktion, bygguppförande och teknik
 • Vilka lagar som styr byggproduktionen
 • Besiktning
 • byggnadsskador, byggarantisystem
 • Byggjuridik och entreprenadsrätt
 • byggfysik
 • Energideklarationer
 • Installationer med tillämpningar avseende värme, ventilation, sanitet och elinstallationer

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Ritningsläsning, A, K, E och V-ritningar
 • Introduktion av ritprogrammet "Sketch up"
 • Byggteknisk utformning med konstruktion och de vanligast förekommande byggmaterialen
 • Fuktmekanik, värme, brand och akustik
 • Bygglagstiftning
 • Installationsteknik

Behörighet

Behörighet till programmet Byggteknik och fastighetsförmedling

Litteratur

Byggutbildarna: Bygg- och kontrollteknik för småhus

Fastighetekonomisk analys och fastighetsrätt, ISBN 91-974697-1-8

Hamrin, Gösta: Byggnadsritning, ritsätt och ritregler, ISBN 86852-15-9

Nyström, Lars: Energihushållning

Saint-Gobain Isover AB: IsoverBoken, Guide för arkitekter, konstruktörer och entreprenörer

Sandin, Kenneth: Praktisk husbyggnad ISBN 978-91-44-04879-6

Örnhall, Hans: Bostadsbestämmelser 2007 ISBN 91-7333-171-6

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN2 - Tentamen, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 1,5, betygsskala: P, F
 • ÖVN2 - Övningar, 1,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Tentamen (TEN1, 5 hp) betygsskala A-F

Övningar (ÖVN1; 1,5 hp) betygsskala P/F

Övningar (ÖVN2; 1 hp) betygsskala P/F

Tentamen (TEN2; 7,5 hp) betygsskala A-F

Slutbetyget grundar sig på samtliga moment

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Zeev Bohbot (zeev.bohbot@byv.kth.se)

Examinator

Johan Silfwerbrand <johan.silfwerbrand@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2008.
Examinationsinformation gäller från och med HT2008.