HS1733 Betongkonstruktion 7,5 hp

Concrete Structures

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 TBYPH2 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50395

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Mikael Eriksson <mikael.eriksson@byv.kth.se>

 • Lärare

  Mikael Eriksson <mikael.eriksson@byv.kth.se>

 • Målgrupp

  Obligatorisk för TBYPH årskurs 2

 • Del av program

HT18 TBYPH2 för programstuderande

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att ge kunskaper inom analys och dimensionering av bärverksdelar utförda i armerad betong. Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Förklara verkningssättet för en armerad betongbalk under belastning och hur dess bärförmåga beror av betongens och armeringens materialegenskaper.
 • Bestämma bärförmågan för en enkelarmerad balk, pelare och platta, bestämma erforderligt armeringsinnehåll och upprätta ett tillhörande underlag för armeringsritningar.
 • Beskriva och värdera de faktorer som påverkar betongens hållfasthet, bearbetbarhet och uttorkning under såväl byggskedet som slutskedet.
 • Värdera materialval och utförandet av betongkonstruktioner ur ett hållbarhetsperspektiv med avseende på resursförbrukning och beständighet.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursens behandlar armerade betongkonstruktioner från grundläggande materialegenskaper till färdigställd konstruktion under belastning. Betongens sammansättning med t.ex. andel vatten, cement och tillsatsmedel behandlas och hur dessa påverkar egenskaperna under härdning och under belastning.

Dimensionering av betongkonstruktioner med enkla upplagsförhållanden ingår i kursen med verifiering av bärförmågan med avseende på böjmoment och normalkraft. Det inkluderar en översiktlig genomgång av exponeringsklasser och hållfasthetsklasser för de ingående materialen. I dimensioneringsdelen ingår även upprättandet av underlag för armeringsritningar.

Dessutom behandlas grunderna i formbyggnad och kontroll av temporära konstruktioner för byggskedet. Det inkluderar beräkningar av härdningstider för uppskattning av bärförmågan inför rivning av gjutform.

Behörighet

HF1700 Matematik

HS1722 Statik och hållfasthetslära

AF1731 Byggteknik 1

AF1732 Byggteknik 2

Litteratur

Kurslitteraturen meddelas vid kursstart.

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 1,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

För slutbetyg på kursen krävs godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 6 hp; minst betyg E) samt godkända övningsuppgifter (ÖVN1; 1,5 hp).

Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F.

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Mikael Eriksson (mikael.eriksson@byv.kth.se)

Examinator

Johan Silfwerbrand <johan.silfwerbrand@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.