HS1733 Betongkonstruktion 7,5 hp

Concrete Structures

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 TBYPH2 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50395

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Mikael Eriksson <mikael.eriksson@byv.kth.se>

 • Lärare

  Mikael Eriksson <mikael.eriksson@byv.kth.se>

 • Målgrupp

  Obligatorisk för TBYPH årskurs 2

 • Del av program

HT18 TBYPH2 för programstuderande

Lärandemål

·         Kunna beskriva den armerade betongens verkningssätt vid belastningar

·         Kunna identifiera och redogöra för de faktorer som påverkar betongens hållfasthet och bearbetbarhet

·         Kunna redogöra för ståls materialegenskaper vid belastningar

·         Utifrån konstruktionsritningar upprätta armeringshandlingar

·         Inneha grundläggande kunskaper om formbyggnad

·         Inneha grundläggande kunskaper om exponerings- och hållfasthetsklasser för betongkonstruktioner

·         Kunna dimensionera enkelarmerade betongkonstruktioner

·         Kunna identifiera och redogöra för parametrar relaterade till uttorknings- och härdningstider för betong

·         kunna beakta betongkonstruktioner ur ett hållbarhetsperspektiv

Kursens huvudsakliga innehåll

·         Grundläggande hållfasthetslära

·         Betongteknologi

·         Exponerings- och hållfasthetsklasser

·         Armeringsstål

·         Armeringshandlingar

·         Formbyggnad

·         Dimensionering av armerade betongkonstruktioner
Uttorknings- och härdningstider

Behörighet

HF1700 Matematik

HS1722 Statik och hållfasthetslära

AF1731 Byggteknik 1

AF1732 Byggteknik 2

Litteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 1,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkänd tentamen, (TEN1, 6,0 hp), betygsskala: A-F
Godkända övningar, ( ÖVN1, 1,5 hp), betygsskala: P/F

Slutbetyg sätt enligt betygsskala A-F.

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Mikael Eriksson (mikael.eriksson@byv.kth.se)

Examinator

Johan Silfwerbrand <johan.silfwerbrand@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.