HS2008 Ljus och rum-utomhusbelysning 12,0 hp

Light and Space-Outdoor

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Arkitektur
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Studenter som genomfört denna kurs ska:

 • ha utökat sitt ordförråd av ny terminologi avseende teknik, gestaltning och upplevelse. 
 • kunna förstå och arbeta med stadsrummets struktur och komplexitet, inkluderande användarnas roll och skillnaden mellan stadens framtoning och gestaltning dagtid och nattetid.
 • kunna tillämpa metoder för stadsanalys och utveckla koncept för stadens belysning och utföra dem som fullskaleinstallationer.
 • träna och utveckla färdigheter för att arbeta enskilt och tillsammans i grupp. Reflektera över sina metoder och resultat, med avsikt att ha förmågan att abstrahera dem från det givna sammanhanget.
 • Studenter ska kunna utvärdera och utveckla projektarbetet genom självanalys och peer-review.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Beskrivning av designprocessens metoder och verktyg för utomhusbelysning, som inkluderar teoretiska grundbegrepp och beräkningsmetoder för utomhusbelysning.
 • Grundläggande kunskap i stadsplanering med inriktning på ljusdesign. Översiktsplaner för belysning, som inbegriper hållbarhet och energieffektivisering.
 • Fullskaliga applikationer, funktionstester och kriterier för estetiska och designbaserade bedömningar.

Kursupplägg

Designmetodik I
(synsätt och metoder)

Ljusteknik I
(ljuskällor och armaturer)

Hållbarhet och miljö
(människa, energi och omgivning)

Teori för stadsbebyggelse
(landskap och stads skala)

Belysning i staden
(fullskaleinstallationer)

Behörighet

Kandidatexamen inom arkitektur eller närliggande område, eller motsvarande utbildningsnivå.

Litteratur

Armengaud, Marc, et al. (2009) Land & Scape Series: Nightscapes. GG.     

DiLaura, DAvid et al. (2011) Lighting Handbook, 10th ed, IES.

Gehl, Jan (1987) Life between Buildings: Using Public Space. Chapman & Hall.

Jacobs, Jane (2011) The Death and Life of Great American Cities. Modern Library.

Lynch, Kevin. (1960) The Image of the City.

M. Rea, Lighting Handbook, 9th ed., IESNA, NY, 2000

Millet, Marietta. (1996) Light revealing architecture.

Narboni, Roger. (2004) Lighting the Landscape.

Schwalbach, Gerrit. (2009) Basics urban Planning.

Rapoport, Amos (1977) Human Aspect of Urban Form. Pergamon Press.

Zardini, Mirko (2005) Sense of the City and alternate approach to urbanism.

Plus recommended and mandatory literature presented during the course.

Examination

 • INLA - Arbetsbok, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PROA - Projekt, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Kursen har fyra examinationsmoment: en övning (INLA), "workbook" (INLB), huvudprojekt (PROA) och en projektrevision (PROB).
Kursutvärderingen är en kombination av analys, undersökning, designuppgift och "workbook" betyget,  som reflekterar både förmågan till lagarbete och den individuella prestationen.
Utvärderingsuppgiftens utvärdering är uppdelad i två delar och innehåller: Vision och koncept, process, slutresultat, presentation och revision.

Den personliga inlärningsprocessen bedöms genom arbetet med ”the workbook” och betyg sätts enligt följande kriterier: mål, struktur, förmåga till analys och reflektion samt forskning.

Detaljerad beskrivning av bedömningskriterierna för kursen ges vid kursstart.

Krav för slutbetyg

För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyg E på "the workbook" (rapport avseende föreläsningar, process och reflektioner) och projektet (process och seminarier) såväl som 80 % närvaro.

Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F.

Ges av

ABE/Ljusdesign

Kontaktperson

Rodrigo Muro (rema@kth.se), Isabel Dominguez (isabeld@kth.se)

Examinator

Rodrigo Eduardo Muro Avendano <rodrigo.muro@arch.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2016.